YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Prostorno - vremenske analize u GIS-u

Opterećenje: 15+0+0
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Uvod u prostorno - vremenske analize i geomatiku 2. Prostorni podaci i modeli prostornih podataka 3. Izvori, formati i mogućnosti razmjene geopodataka s drugim sustavima 4. Tematski, geometrijski podaci, značaj tematskih podataka i koncepti njihovog pohranjivanja 5. Uspostava, uporaba, održavanje i dopunjavanje baza podataka 6. Načini interpolacije tematskih varijabli i njihova prostorna razdioba 7. Generiranje varijabli za provođenje fragmentarne statistike (površina i opseg poligona, dužine linijskih objekata, broj poligona na jedinici površine, broj linijskih elemenata na nekom području i dr.) 8. Analiza prostora (vektorska, rasterska), izbor podataka, analiza odabranih podataka 9. Zoniranje, pretraživanje, izvlačenje sadržaja, spajanje površina i sadržaja 10. Operacije na lokaciji/udaljenosti, mrežne analize, tematska kartiranja 11. Slojne analize s ciljem utvrđivanja homogenosti i/ili heterogenosti proučavanog područja s aspekta uzgajanja, uređivanja, zaštite šuma, ... 12. Izvori podataka za izradu DMR-a, uređenje podataka, načini izrade i vizualizacije DMR-a 13. Generiranje novih varijabli na temelju DMR-a 14. Uvođenje produkata DI u slojne analize, digitalni ortofoto 15. Značaj prostorno - vremenskih analiza i valorizacije prostora u šumarstvu
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Lang, S. & T. Blaschke, (2010): Analiza krajolika pomoću GIS-a

2. Skidmore A. (2003): Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing. Taylor & Francis, London, 268 str. Andričević R., H. Gotovac, I. Ljubenkov, (2007): GEOSTATISTIKA: umijeće prostorne analize, Udžbenik

3. Pernar R. Seletković, A. (2019): Prezentacije s predavanja

4. Ključanin, S., Poslončec-Petrić, V., Bačić, Ž. (2018): Osnove infrastrukture prostornih podataka, Sarajevo: Dobra knjiga. 166 str.

 

Dopunska literatura:

1. Maguire, D. J., Batty, M. (ur.) (2005): GIS, Spatial Analysis, and Modeling. ESRI Press, USA. 480 str.

2. Haines-Yonng, R., Green D, Cousinss (1993): Landscape ecology and GIS, Teylor & Francis, London, 288 str.

3. Lane, S. N., Richards, K. S.,Chandler, J. H. (ur.) (1998): Landform Monitoring, Modelling and Analysis. John Wiley & and sons Ltd.Baffin Lane, Chichester, West Sussex, England. 466 str.


Nositelji

Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: rpernar@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Ante Seletković

Redoviti profesor

Email: aseletkovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije