×
Šumarski odsjek

Izmjera terena s osnovama kartografije (ŠP)

ŠP2004 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 48(T)
Sadržaj predmeta: Nastavom je obuhvaćeno: osnove kotirane i ortogonalne projekcije; mjerne jedinice, norme, pogreške mjerenja; načini izmjere točaka, dužina, kutova, površina, visinskih razlika; sprave za mjerenje i pribor; načini prikazivanja pojedinih objekata i pojava na kartama; načini kartiranja - grafičko, numeričko; čitanje karata, uporaba karata, mjerenja na kartama, orijentacija pomoću karte. Predmet je koncipiran da tijekom ljetnog semestra studenti putem predavanja i vježbi, te praktičnih radova (programa) obrađuju teme koje su vezane uz izmjeru terena. Nastava će se izvoditi uz prezentacije na računalu, praktično će se izvoditi samo jednostavnija mjerenja, dok će se složenije metode i moderan instrumentarij prezentirati na demonstracijskim vježbama.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Kušan (ed.) (1994): Nove tehnike izmjere i kartografije, Šumarski fakultet Zagreb, 75 str.
2.     Niče, V.: Deskriptivna geometrija (odabrana poglavlja), Školska knjiga Zagreb (bilo koje izdanje)
3.     Lovrić, P. (1988): Opća kartografija, SNL Zagreb, 291 str.
4.     Neidhardt, N. i Tomašegović, Z.: Geodezija u šumarstvu, Zagreb, 266 str.
5.     Pernar, R.: Prezentacije s predavanja
6.     Šumarska enciklopedija: Geodezija, Geodetski instrumenti, Zagreb

 


Preporučena literatura:
7.     Brinker and Minnick, R. (1995): The surveying handbook (second edition), New York, 840 str.
8.     Macarol, S.: Praktična geodezija, (bilo koje izdanje) Zagreb)
9.     Ziegler, T. (1989): Vom Grenzstein zur Landkarte, Stuttgart, 167 str.

Nositelji

Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: rpernar@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Mario Ančić

Docent

Email: mancic@sumfak.hr
više
dr. sc. Jelena Kolić

poslijedoktorandica

Email: jkolic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije