YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Primijenjena fotointerpretacija

UD1005
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Predavanjima su obuhvaćene sljedeće tematske cjeline: Osnove fotointerpretacije; Načini interpretacije snimaka; Fotointerpretacijsko čitanje različitih vrsta aerosnimki s težištem na prepoznavanje tipova vegetacije, vrsta drveća i određivanje zdravstvenog stanja vegetacije (pojedinačnih stabala). Instrumenti za fotointerpretaciju; Sastavnice slike važne za fotointerpretaciju; Postupci analize slike; Vrste i karakteristike fotointerpretacijskih ključeva; Određivanje točnosti klasifikacije; Uspjeh fotointerpretacije i moguće pogreške; Primjena u urbanom šumarstvu, zaštiti prirode i okoliša.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Oluić, M., 2001: Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira, HAZU, Zagreb, 580 str.
2.     Tomašegović, Z., 1986: Fotogrametrija i fotointerpretacija u šumarstvu, Zagreb, 154 str.
3.     Pernar, R.: Prezentacije s predavanja

 


Preporučena literatura:
4.     Huss, S., 1984: Luftbildung und Fernerkundung in der Forstwirtschaft, Karlsruhe, 375 str.
5.     Tomašegović Z., 1973: Fotointerpretacija, American Society of Photogrametry; 924 str.


Nositelji

Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: rpernar@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije