YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ekoturizam

UD2003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Uvod - što je ekoturizam, povijest korištenja termina, usporedba s pojmom održivog turizma; Određivanje prihvatnog kapaciteta kao osnove osiguranja održivog razvitka i pozicija ekoturizma u modelu održivog turističkog razvitka; Zaštićena područja u svijetu i njihova uloga u razvitku ekoturizma - vrste zaštićenih područja, rasprostranjenost u svijetu, glavna područja po kontinentima (UNESCO-va prirodna baština, glavni nacionalni parkovi, parkovi prirode i osobito važna ostala zaštićena područja); Uloga tiplogije krajolika u razvitku ekoturizma - specifičnosti visokoplaninskih, polarnih, močvarnih, šumskih, tropskih, pustinjskih i drugih vrsta krajolika; Različita gledanja na ekoturizam u svijetu - primjeri iz visokorazijenih zemalja s očuvanom baštinom (Angloamerika, Australazija, Skandinavija), primjeri iz razvijenih gusto naseljenih zemalja s ugroženom ili uništenom prirodnom baštinom (Zapadna Europa, Južna Europa) i primjeri iz zemalja u razvoju (Srednja Amerika, tropska Afrika, Bliski Istok, Južna i Jugoistočna Azija); Gospodarski učinci ekoturizma na lokalnu zajednicu - na širu okolicu, na druge djelatnosti; Perspektive razvoja ekoturizma.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Müller H., 2004: Turizam i ekologija, povezanost i područja djelovanja, Masmedia, Zagreb
2.     Klarić Z., Gatti, P., 2005: Ekoturizam, prilog u knjizi Instituta za turizam iz Zagreba povodom 45. obljetnice postojanja (u tisku)
3.     Vidaković P., 1989: Nacionalni parkovi i turizam, Institut za turizam, Zagreb.
4.     Bilen, M: Turizam i okoliš (Ekonomsko-geografski pristup izučavanju problematike), Mikrorad d.o.o., Zagreb, 2011

 


Preporučena literatura:
5.     WEB site Svjetske turističke organizacije (World Tourism Organization) sekcija Sustainable tourism i sekcija vezana uz Svjetsku konferenciju o ekoturizmu u Quebecu, 2002 (http://www.world-tourism.org), Madrid
6.     WEB site Obrazovne, znanstvene i kulturne organizacije Ujedinjenih naroda (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ? opisi zaštićenih prirodnih područja (http://www.unesco.org), Paris
7.     WEB SITE Ministarstva kulture RH ? zaštićena područja (www.min-kulture.hr), Zagreb.
8.     Zakon o zaštiti prirode, Narodne novine br. 162/2003, Zagreb.
9.     Ostali aktualni materijali u skladu s novim spoznajama koji će biti dostupni 2008. godine


Nositelji

prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Redoviti profesor

Email: sposavec@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije