YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zoonoze u šumskim ekosustavima (UD)

UD2009
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju sa slijedećim sadržajima: Definicija zoonoza, patogeneza, infekcijski potencijal, transmisija, rizične skupine, te posljedice od zoonoza. Epidemija i pandemija. Povijesni pregled pojave pojedinih zoonoza. Horizontalna i vertikalna rasprostranjenost zoonoza i njihova povezanost sa šumskim zajednicama. Odabrane zoonoze koje su prisutne u sumama Hrvatske (leptospiroza, lyme borelioza, hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom, bjesnoća, krpeljni meningoeneefalitis). Upoznavanje sa uzročnicima zoonoza (bakterije iz roda leptospira i borelija, Hanta virusi, virus bjesnoće, West Nile virus). Prijenos uzročnika zoonoza. Simptomi odabranih zoonoza. Životinjske skupine koje su rezervoar, prijenosnik ili obolijevaju od zoonoza (sitni glodavci, krpelji, jelen obični, srna obična, divlja svinja, ptice, lisice, psi, mačke, domaća stoka). Odnos između čovjeka i životinja kao mogućih rezervoara zoonoza. Značaj poznavanja zoonoza za šumarsku struku u cilju očuvanja zdravlja ljudi, te domaćih i šumskih životinja. Zdravstvena zaštita protiv uzročnika zoonoza (važnost, rizičnost, obrazovanje, prevencija, liječenje, zakonski okviri).
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Shakespeare, M., 2002: Zoonoses. Pharmaceutical Press, 285 str.
2.     Casil, .M., 2005: Hantavirus. The Rosen Publishing Group, 64 str.

 


Preporučena literatura:
3.     T.W-Fiennes, R. N., 1978: Zoonoses and origins and ecology of human disease. Academic Press, 195 str.


Nositelji

Marko Vucelja
doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Email: mvucelja@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije