YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Gospodarenje otpadom

UD2008
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: U današnjem vremenu otpad je glavni problem u zaštiti okoliša. Nacionalno i europsko zakonodavstvo detaljno obuhvaća postupanje s otpadom i koristi naziv gospodarenje otpadom. Predmetom je obuhvaćeno objašnjenje tog pojma, mjere, zadaci i ciljevi koji se trebaju provoditi da bi se on ostvario. Temeljni razlozi su smanjivanje štetnog utjecaja otpada na okoliš, nadzor nad otpadom, smanjivanje količina kod nastanka i odlaganja, te gospodarsko vrednovanje otpada. Vrednovanje se predviđa postići kroz stvaranje takvih okolnosti na tržištu koje većinu otpadnih tvari tretiraju sekundarnim sirovinama. U tom slučaju ostvaruju se mnogobrojni ciljeci iz Nacionalne strategije zaštite okoliša, te osnovnih smjernica održivog razvoja. Neodgovarajuće gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj obuhvaćeno je: nesanitarnim odlaganjem otpada, niskim stupnjem recikliranja, relativno malog udjela tehnologija za preradbu otpada, nedostatnog nadzora nad tokovima otpada i velikog broja naslijeđenih i neriješenih problema u svezi otpada.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Glavač, V. 1999: Uvod u globalnu ekologiju, Državna uprava za zaštitu prirode i koliša i Hrvatske šume d.o.o. Zagreb. 215. str.

 


Preporučena literatura:
2.     Potočnik, V. 1997: Obrada komunalnog otpada ? svjetska iskustva, MTG Consulting, ZGO d.o.o., Državna uprava za zaštitu okoliša. Zagreb. 127. str.
3.     Potočnik, V., Lay, V. 2002: Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj,Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH i ?Barbat?. Zagreb. 142. str.
4.     Ekološki leksikon, 2001: Barbat i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Zagreb. 355 str.


Nositelji

prof. dr. sc. Damir Barčić

Redoviti profesor

Email: dbarcic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije