YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Gospodarenje tlom

UD1002 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1.Uloge i značaj tla u gospodarenju kopnenim ekosustavima. 2.Klasifikacije tala; Povijest razvoja i principi klasifikacije tala. Klasifikacija tala u Hrvatskoj. Američka klasifikacija tala. WRBklasifikacija tala. 3.Automorfna tla; Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke nerazvijenih i humusnoakumulativnih tala. 4.Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke kambičnih, eluvijalnoiluvijalnih, antropogenih i tehnogenih tala. 5.Hidromorfna tla; Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke pseudoglejnih i fluvijalnih i fluvijalno-humusnih i glejnih tala. 6.Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke tresetnih i antropogenih hidromorfnih tala. Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke halomorfnih i subakvalnih tala. 7.Geografija tla; Pedon i elementarni areali tla. Kartiranje tla. Pedogeografska obilježja Hrvatske. Zonalnost tala na Zemlji. 8.Tlo u gospodarenjeu terestričnim ekosustavima; Tlo u prostornom planiranju. Gospodarenje šumskim tlom. Tlo u poljoprivrednoj proizvodnji. Tlo u uređenju krajobraza, sportskih i rekreacijskih površina. 9.Proizvodnost tla i zemljišta; Bonitiranje tla i zemljišta. 10. Povećanje proizvodnosti zemljišta - obrada tla i vodni režim 11. Povećanje proizvodnosti zemljišta - melioracija kemijskih svojstava tla; Gnojidba – gnojiva i poboljšivači. 12. Degradacija tla i mjere njegove zaštite; Antropogena erozija tla – uvodno. 13. Degradacija tla i mjere njegove zaštite; Gravitacijska, vodna, eolska, obradna i žetvena erozija tla. 14. Degradacija tla i mjere njegove zaštite; Degradacija kemijskih značajki tla. 15. Degradacija tla i mjere njegove zaštite; Zbijanje tla. Utjecaj požara na tlo. Zaštita tla u propisima. Motrenje tla. Laboratorijske vježbe: 1. Određivanje granulometrijskog sastava u mineralnom dijelu tla (norma ISO 11277) 2. Određivanje postojanosti strukturnih mikroagregata (Škorić, 1982) 3. Određivanje plastičnosti tla (u skladu s ASTM D4318-10, 2010) 4. Određivanje udjela organskog i ukupnog ugljika (u skladu s ISO 10694, 1995) i ukupnog dušika (u skladu s ISO 13878, 1998) suhim spaljivanjem 5. Određivanje kapaciteta zamjene kationa (u skladu s ISO 11260, 1994) 6. Ekstrakcija elemenata u tragovima topljivih u zlatotopci (u skladu s ISO 11466, 1995) 7. Određivanje makro- i mikrohraniva u tlu ekstrakcijskom metodom Mehlich-3 8. Određivanje vodno-retencijskih značajki tla (u skladu s ISO 11274, 1998) 9. Određivanje vodopropusnosti tla (filtracije vode kroz tlo) Terenska nastava: 1.Karakteristične asocijacije tala i njihove značajke u integralnom gospodarenju područjem (npr. uprave šuma, županije, slivnog područja, zaštićenog područja prirode i sl.)
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Pernar, N., 2017: Tlo; nastanak, značajke, gospodarenje. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 799 p
2.     Pernar, N., D. Bakšić & I. Perković, 2013: Terenska i laboratorijska istraživanja tla. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 192 p

 


Preporučena literatura:
3.     Blume, H. P., 1992: Handbuch des Bodenschutzes. ecomed, Landsberg, 794 p.
4.     Blume, H. P. et al. (u stalnoj dopuni): Handbuch der Bodenkunde. ecomed, Landsberg.
5.     Pierzynski, G. M., Sims J. T., Vance, G. F., 2000: Soils and environmental quality. CRC Press, New York, 459 p.


Nositelji

Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: npernar@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dbaksic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ivan Perković

Izvanredni profesor

Email: iperkovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dbaksic@sumfak.unizg.hr
više
Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: npernar@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ivan Perković

Izvanredni profesor

Email: iperkovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije