YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Nikola Pernar

Lokacija: smeđa zgrada, prizemlje, soba 037

Telefon kućni: +385 1 2352 596

E-mail: npernar@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda i četvrtak od 12 do 13 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2013 - redoviti profesor u trajnom zvanju
2008 - 2013: redoviti profesor
2004 - 2008: izvanredni profesor
1998 - 2004: docent
1997 - 1998: viši asistent
1986 - 1997: asistent

 

Radno iskustvo

01. 11. 1986. - Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
21. 03. 1986. - 31. 10. 1986. Šumarija Ogulin - Pripravnik na iskorištavanju šuma a zatim na uzgajanju šuma


Nastava

Pedologija 
Gospodarenje i zaštita šumskih tala
Zaštita i gospodarenje šumskih tala
Sanacija degradianih terena

 

Znanstveni interesi

Degradacija tla
Zaštita tla
Organska tvar tla

 

Projekti

Znanstveni

 • Pedološko-vegetacijska istraživanja šumskih ekosustava u Hrvatskoj (0068104) - 2002-2006
 • Elementi u tragovima u tlu šumskih ekosustava Medvednice (068-06820412782) - 2007-2012
 • Pedološka istraživanja glavnih šumskih ekosistema - 1996-2000
 • Štetne tvari u šumskim tlima Hrvatske (šifra 1.1.18) - 2001-2005
 • Organska tvar šumskih tala Hrvatske (šifra 1.1.19) - 2001-2005
 • Pedološka istraživanja šuma Istre - 2006-2010
 • Fizičke značajke i ranjivost tla u šumskim ekosustavima Medvednice - 2011 – 2015
 • Tla nacionalnih parkova Hrvatske (1-08-012) - 1992 - 1995
 • Uzgojne mjere i stojbine šuma Hrvatske (068001) - 1997 - 2000
 • Pedološka istraživanja u području sušenja hrasta lužnjaka - 1986-1990
 • Istraživanje najpogodnijih pedosistematskih jedinica tla za proizvodnju biomase breze - 1986-1990
 • Istraživanje oštećenja tla kod privlačenja drva - 1991-1995
 • Adsorpcijski kompleks šumskih tala na nekarbonatnim supstratima - 2001-2005
 • Razvoj modela za kartiranje kritičnog opterećenja s primjenom na ekosustavu Gorskog Kotara - 1998
 • Kartiranje kritičnog taloženja «kiselih» sastojaka iz atmosfere na šumski ekosustav sjeverozapadne Hrvatske - 1998-1999
 • Istraživanje utjecaja ugljikovodika na šumski ekosustav Žutice - 2003-2009
 • Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom - 2006-2008
 •  

Stručni

 • Jačanje sustava protoka informacija i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša u RH - Projekt GFL/2328-2740 (GF/3010-08) - 2010-2012
 • Studiija o utjecaju projekta Družba Adria na okoliš - 2004-2005
 • Suradnik na izradi više studija o utjecaju na okoliš

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije