×
Department of Forestry

Zaštita i gospodarenje s tlom

UD1002 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Nastavni program iz predmeta Zaštita tla i gospodarenje s tlom u gospodarenju prirodnim resursima predstavlja nadgradnju znanja o tlu koje studenti na Šumarskom fakultetu usvajaju u okviru nastavnog programa iz Pedologije. U njemu su obrađena pitanja zaštite tla u različitim područjima ljudske djelatnosti. Cilj je pružiti studentu, nakon sticanja općih znanja iz Pedologije, cjelovitu sliku o ulozi tla u ekosustavu, valorizaciji tla u gospodarenju ekosustavom, izvorima i mogućnostima njegova oštećenja te metodama i mogućnostima zaštite. Program se realizira kroz predavanja, vježbe i terensku nastavu, a obuhvaća 6 osnovnih cjelina: Svojstva i funkcije tla Inventura tla kao preduvjet njegove zaštite Vrednovanje (bonitiranje, valorizacija) tla Promjene u tlu i o štećenja tla Melioracije tla Zaštita tla U prvom dijelu studenti se detaljnije upoznaju sa svojstvima i funkcijama tla. Ova cjelina je u izvjesnoj mjeri sinteza gradiva iz Pedologije, ali ovdje obrađena u cilju što boljeg shvaćanja funkcija tla. U drugom poglavlju obrađuju se osnove inventure tla, kao pretpostavka za održivo gospodarenje s tlom. Obrađuje se sistematika tala s posebnim osvrtom na međunarodni klasifikacijski sustav. Daje se pregled informacijskih sustava tla, uspostave informacijskog sustava, tehnike inventure tla te izrade i mogućnosti korištenja pedoloških karata. Takve spoznaje nužne su za vrednovanje (valorizaciju, bonitiranje) tla u integralnom gospodarenju okolišem. U četvrtom dijelu studente se upoznaje s promjenama u tlu u odnosu na njegovo nulto stanje. Tu se definiraju pojmovi kao što su štetna tvar i oštećenje tla, te daje sustavni prikaz različitih vrsta i stupnjeva oštećenja te njihova uzročna povezanost s različitim djelatnostima. Poznavanje svojstava tla, kao i promjena u tlu te njegova oštećenja važni su za odabir metoda popravka njegovih kemijskih i fizičkih i fizičkih svojstava (melioracija), o čemu studenti slušaju u petom dijelu. U šestom dijelu obrađuju se pitanja zaštite tla: zakonski okvir; zaštita od različitih vrsta oštećenja; monitoring tla kao jedan od bitnih uvjeta sustavne i učinkovite zaštite tla.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Martinović, J., 1997: Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO, Zagreb, 288 p.
2.     Martinović, J., 2003: Gospodarenje šumskim tlima u Hrvatskoj. Šumarski institut Jastrebarsko; Hrvatske šume d.o.o., 525 p.

 


Preporučena literatura:
3.     Blume, H. P., 1992: Handbuch des Bodenschutzes. ecomed, Landsberg, 794 p.
4.     Blume, H. P. et al. (u stalnoj dopuni): Handbuch der Bodenkunde. ecomed, Landsberg.
5.     Pierzynski, G. M., Sims J. T., Vance, G. F., 2000: Soils and environmental quality. CRC Press, New York, 459 p.

Nositelji

Nikola Pernar
Prof. Nikola Pernar PhD

Distinguished professor

Email: npernar@sumfak.hr
više
Prof. Darko Bakšić PhD

Full professor

Email: dbaksic@sumfak.hr
više
Assistant prof. Ivan Perković PhD

Assistant professor

Email: iperkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

Prof. Darko Bakšić PhD

Full professor

Email: dbaksic@sumfak.hr
više
Nikola Pernar
Prof. Nikola Pernar PhD

Distinguished professor

Email: npernar@sumfak.hr
više
Assistant prof. Ivan Perković PhD

Assistant professor

Email: iperkovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije