YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Lokacija: smeđa zgrada,prizemlje, soba 039

Telefon kućni: +385 1 2352 565

E-mail: dbaksic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, slovački
Termin konzultacija: srijeda 10 do 11 sati


 

Znanstveno-nastavno napredovanje

2018. do danas – redoviti profesor – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
2012. do 2018. – izvanredni profesor – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
2008. do 2012. – docent – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
2006. do 2008. – viši asistent – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
2003. do 2006. – asistent – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
1997. do 2003. – mlađi asistent – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 

Radno iskustvo

1997 – 2019. god: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Pedologija – preddiplomski studij Šumarstvo
Pedologija – preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Gospodarenje i zaštita šumskih tala – diplomski studij Šumarstvo, smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
Zaštita i gospodarenje s tlom – diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Sanacija degradiranih terena - diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša 
Sustavi klasifikacije tala – doktorski studij, smjer Uzgajanje šuma i lovno gospodarenje
Organska tvar tla - doktorski studij, smjer Uzgajanje šuma i lovno gospodarenje
Koloidni kompleks i kemizam tla - doktorski studij, smjer Uzgajanje šuma i lovno gospodarenje

 

Znanstveni interesi

Šumsko tlo – kemijske značajke, fizičke značajke, geneza, gospodarenje i zaštita tla, sanacija degradiranih terena, šumski požari i njihov utjecaj na tlo
Šumska prostirka – akumulacija, ciklus ugljika, hraniva u prostirci, šumska prostirka kao potencijalno gorivo i izvor emisije ugljika u šumskim požarima

 

Projekti

Znanstveni

 • Utjecaj šumske vegetacije na tlo na Đurđevačkim pijescima; voditelj. Potpora Sveučilišta u Zagrebu (2018. god.)
 • Mobilnost biogenih elemenata u šumskom tlu, voditelj. Potpora Sveučilišta u Zagrebu (2015 god.)
 • Pedološko-vegetacijski odnosi šumskih stanišnih tipova definiranih prema ekološkoj mreži Natura 2000 na području Medvednice, voditelj. Potpora Sveučilišta u Zagrebu (2013. god.)
 • Značajke organske tvari tla u smrekovim sastojinama Velebita, voditelj teme. Hrvatske šume d.o.o. (2011.-2015. god.)
 • Pedološki odnosi šumskih zajednica na Velebitu, voditelj teme. Hrvatske šume d.o.o. (2006.-2009. god.)
 • Utjecaj sastojina kultura obične smreke (Picea abies L., H. Karst.) na tlo, suradnik. Potpora Sveučilišta u Zagrebu (2017. god.)
 • Utjecaj klimatskih promjena na stanje i održivost upravljanja šumskim ekosustavima Republike Hrvatske, suradnik. Ministarstvo poljoprivrede (2016.-2018. god.)
 • Uspostava dugoročnog znanstvenog monitoring prirodnih šumskih ekosustava u Hrvatskoj - CroFEM, suradnik. Hrvatska zaklada za znanost (2015.-2018. god.)
 • Obrada šumskih lokaliteta i šumskih staništa za Nacionalnu ekološku mežu, suradnik. Državni zavod za zaštitu prirode (2007.-2008. god.)
 • Uspostava trajnog monitoringa ekosustava smreke (Picea abies Karst.) u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, suradnik. Nacionalni park Sjeverni Velebit     (2009.-2010. god.)
 • Projekt: Elementi u tragovima u tlu šumskih ekosustava Medvednic, projekt 068-0682041278, suradnik. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2006.-2013. god.)
 • Istraživanje utjecaja ugljikovodika na šumski ekosustav Žutice, suradnik. INA d.d. (2007.-2009. god.)
 • Soil Monitoring – Development of the Croatian soil monitoring programme with a pilot project LIFE05 TCY/CRO/000105 http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2960 ispred Agencije za zaštitu okoliša (2006-2008. god.)
 • Istraživanje utjecaja ugljikovodika na šumski ekosustav Žutice, suradnik. INA d.d. (2003.-2005. god.)
 • Pedološko-vegetacijska istraživanja šumskih ekosustava Hrvatske (0068104), suradnik. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2002.-2005. god.)
 • Projekt 1. Zaštita i unaprjeđenje proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma, suradnik. Hrvatske šume p.o. (1996.-2000. god.)

Stručni

 • Studija utjecaja na okoliš za projekt Družba Adria – Parcijalna studija za kopneni dio, Šumarstvo, Akademija šumarskih znanosti – voditelj cijelog projekta Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj JANAF d.d. (2003-2004)
 • Studija utjecaja na okoliš magistralnog plinovoda Zlobin, voditelj Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2008: – Omišalj DN 1000/100, naručitelj PLINACRO d.o.o.
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije karbonatne sirovine za industrijsku preradu i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Mlada Vodica“ u općini Podcrkavlje, voditelj Hrvatski geološki institut, 2011: naručitelj: Općina Podcrkavlje, Brodsko-posavska županija.

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije