YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zaštićeni dijelovi prirode

UD3007
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju s problematikom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti u Republici Hrvatskoj. Nastava obuhvaća upoznavanje s zaštićenim, ugroženim i rijetkim vrstama flore i faune, te načelima njihove zaštite. Isto tako obrađuju se sve prostorne kategorije zaštićenih dijelova prirode (nacionalni park, park prirode, strogi rezervat, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park šuma, spomenik parkovne arhitekture) u nazaštićenom i zaštićenom prostoru. Studenti se upoznaju s načelima zaštite i praktičnom mjerama očuvanja pojedinih biljnih i životinjskih vrsta u nezaštićenom i zaštićenom prostoru. Cilj je upoznati studente sa zakonskom regulativom proglašenja, definicije, upravljanja, vrednovanja, prostornog planiranja, zoniranja, financiranja, ekološkog monitoringa temeljnih fenomena i dr.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite, 1999, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša. Zagreb.
2.     Španjol, Ž., 1994: Problematika nacionalnih parkova u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Glas.šum. pokuse 30: 61-94, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
3.     Rauš, Đ., 1991: Zaštita prirode i čovjekova okoliša. Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.
4.     Španjol, Ž., 1993: Uloga posebno zaštićenih objekata prirode u turizmu, Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 4: 231-242, Zagreb.
5.     Crvena knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske, 1994, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
6.     Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske, 1994, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
7.     Ekološki leksikon, 2001: Barbat i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH. Zagreb.
8.     World Resources 2000-2001: People and Ecosystems: The Fraying Web of life, 2000: Elsevier Science. Oxford.
9.     SABOR Republike Hrvatske, 1997: Propisi o zaštiti okoliša , Zagreb.
10.     http://www.conservation.org http://www.unesco.org http://www.greenpeace.org http://www.fao.org http://www.dnr.de
11.     Časopisi ?World Conservation ? IUCN Bulletin?, ?Šumarski list?, ?Priroda?, ?Okoliš? i dr.


Nositelji

prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: zspanjol@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Daniel Krstonošić

Izvanredni profesor

Email: dkrstonosic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije