YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Uporaba šumske biomase

UD3009
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: U okviru ovoga predmeta obraditi će se izvori, kakvoća, načini pridobivanja i uporabe šumske biomase, poglavito dijela šumske drvne biomase koja se može koristiti i u hortikulturi. Na primjerima energetskih postrojenja prikazati će se mogućnosti uporabe drvnog ivera za proizvodnju topline u eneregetskim, kogeneracijskim postrojenjima i u staklenicima. Upoznati će se s primjenom šumske biomase općenito i drvne biomase, drvnog ivera i kore, za malčiranje u rasadničarskoj proizvodnji i u hortikulturnom uređenju. Poseban će naglasak biti stavljen na svojstva drvnog ivera, udio vlage i granulometrijsku strukturu te na svojstva kore drva i raspoložive količine prema volumnom udjelu kod pojedinih vrsta drveća. Jedna nastavna cjelina će obraditi tehnologiju proizvodnje komposta u nas, kao jednim od oblika korištenja šumske biomase u hortikukturnoj proizvodnji i primjene na uređenim parkovnim površinama.
Literatura:

 

Obavezna literatura:
1.     Zečić, Ž., Aktualna predavanja na CD-u (Interna skripta)
2.     Hakkila, P., 1989: Utilization of Residual Forest Biomass. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg
3.     Röser, D., Asikainen, A., Raulund-Rasmussen, K., Stupak, I., 2008: Sustainable Use of Forest Biomass for Energy, Springer
4.     Najnovije vlastite i objave drugih autora u domaćim i stranim stručnim i znanstvenim časopisima (Šumarski list, Drvna industrija, Glasnik za šumske pokuse, FTI, Holzzentralbllat, ECE/FAO Forest Products Annual Market Review, FERIC i drugi)


Preporučena literatura:
5.     Grassi, G., Zibetta, H., 1986: Energy from Biomass 1. Commission of the European Communities, 1-467
6.     Hummel, F.C., Palz, Z., Grassi, G., 1988: Energy from Biomass 3 (Biomass Forestry in Europe: A Strategy for the Future). Commission of the European Communities, 1-599.
7.     Grassi, G., Pirrwitz, Zibetta, H., 1988: Energy from Biomass 4. Commission of the European Communities, 1-467.
8.     Schulte, A., Boeswald, K., Joosten, R., 2001: Weltforstwirtschaft nach Kyoto: Wald und Holz als Kohlenstoffspeicher und regenerativer Energietraeger. Shaker Verlag, Aachen, 2001, 1 ? 394.


Nositelji

Željko Zečić
prof. dr. sc. Željko Zečić

Redoviti profesor

Email: zzecic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Dinko Vusić

Docent

Email: dvusic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije