YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o on-line obrani teme doktorskog rada (17112021)


Jvna obrana teme doktorskog rada Ivana Limića, mag. ing. silv., pod naslovom: „Kemijski sastav i tok iona atmosferskog taloženja u ekosustavu alepskog (Pinus halepensis Mill.) i crnog bora (Pinus nigra J.F. Arnold) u Srednje dalmatinskom slivnom području“. održati će se on-line u ponedjeljak 22. 11. 2021. godine u 13:00 sati.

Poveznica:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aE5OKM3QTlYGxXIT0O_914qZEg9h87nOsuOVYlzQvIO41%40thread.tacv2/General?groupId=b9935b60-c374-4066-ab18-a94ac75d3e6a&tenantId=d5da5f61-5337-4a69-9911-7cad4b7981d2

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije