YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada

Jvna obrana teme doktorske disertacije Mladena Ognjenovića mag.ing.silv., pod naslovom: "Stanje ishrane i osutosti obične bukve (Fagus sylvatica L.) u izmijenjenim klimatskim uvjetima". održati će se na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 15. 01. 2020. s početkom u 10 sati, u dvorani 140. 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije