YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada


Javna obrana teme doktorskog rada  Ivane Sirovica, mag. ing. silv. pod naslovom "Florističke i vegetacijske značajke strogog rezervata Bijele i Samarske Stijene " održat će se pred stručnim povjerenstvom u utorak, 12. 09. 2023. godine u 11:00 sati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu, u dvorani 040 .

 

Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije