YouTube
Instagram
Facebook
×

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu bio je domaćin sjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske


Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu je dana 20. (petak) i 21. (subota) prosinca 2019. godine bio domaćin sjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske

Sjednica Rektorskog zbora održana je na nastavno-pokusnom šumskom objektu (dalje: NPŠO) Zalesina, jednom od pet NPŠO-a Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Sjednici je prisustvovalo oko 30-ak sudionika, između ostalih rektori svih javnih sveučilišta Republike Hrvatske, a sa strane Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije sjednici Rektorskog zbora su nazočili dekan prof. dr. sc. Tibor Pentek, prodekani obaju odsjeka, prof. dr. sc. Josip Margaletić i prof. dr. sc. Stjepan Pervan, prodekan za znanstvenoistraživački rad doc. dr. sc. Stjepan Mikac, prodekan za međunarodnu suradnju doc. dr. sc. Vjekoslav Živković i predstojnik Zavoda za NPŠO-e prof. dr. sc. Milan Oršanić.

Ispred domaćina, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i zagrebačkog Sveučilišta sve su sudionike na početku cjelokupnog događanja pozdravili dekan prof. dr. sc. Tibor Pentek i rektor prof. dr. sc. Damir Boras. Na uspješno organiziranoj sjednici Rektorskog zbora te odličnom domaćinstvu Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije i Sveučilištu u Zagrebu se zahvalio predsjednik Rektorskog zbora Republike Hrvatske prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku.

 

Slika 1.

Slika 1. Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, zamjenik predsjednika Rektorskog zbora prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever, prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i Paula Pavletić, tajnica Rektorskog zbora

 

Slika 2.

Slika 2. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prof. dr. sc. Milan Oršanić i doc. dr. sc. Stjepan Mikac sudjeluju u radu sjednice Rektorskog zbora

 

Slika 3.

Slika 3. Prof. dr. sc. Josip Margaletić i doc. dr. sc. Stjepan Mikac tijekom sjednice Rektorskog zbora

 

Slika 4

Slika 4. Dio sudionika sjednice Rektorskog zbora održane u Zalesini 20. prosinca 2019.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije