YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor

Lokacija: smeđa zgrada, 2. kat, soba 226

Telefon kućni: +385 1 2352 541

E-mail: zskvorc@sumfak.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak 12 do 14 sati, srijeda 9 do 11


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - danas: redoviti profesor
2011 - 2018: izvanredni profesor
2007 - 2011: docent
2006 - 2007: viši asistent 
1999 - 2006: asistent 

 

Radno iskustvo

1999 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Botanika
Šumarska botanika
Fiziologija bilja
Fiziologija šumskoga drveća
Ishrana bilja

 

Znanstveni interesi

Fiziologija šumskoga drveća.
Vegetacijska ekologija.

 

Projekti

 • Florističke i vegetacijske značajke šumskih sastojina Nacionalnoga parka Mljet (JU Nacionalni park Mljet)
 • Sukcesija napuštenih poljoprivrednih površina u Nacionalnom parku Mljet (JU Nacionalni park Mljet)
 • Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine (HRZZ IP-09-2014-4686)
 • Fenotipska i genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Europe (ESF HR.3.2.01-0079)
 • Terrestrial Habitat Mapping of the Republic of Croatia (MZOIP No. MENP/QCBS/13/04)
 • Studija trenutnog stanja mediteranskih suhih travnjaka (vapnenački pašnjaci i travnjaci) u Parku prirode Biokovo (JU Park prirode Biokovo)
 • Establishment of a European Red List of Habitats (European comission)
 • Fitogeografske značajke šuma Slavonskoga gorja (Hrvatske šume d.o.o.)
 • Fiziološke osnove plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Spačvi (Hrvatske šume d.o.o.)
 • Idejno rješenje očuvanja bioraznolikosti (bioraznovrsnosti) parka prirode Velebit s naglaskom na travnjačke površine (JU Park prirode Velebit)
 • Fiziološke i anatomske značajke hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)  iz odabranih populacija (Hrvatske šume d.o.o.)
 • Vegetacijske značajke bukovih šuma na području parka prirode Učka (JU Park prirode Učka)
 • Vegetacijske značajke bukovih šuma na području parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje (JU Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje)
 • Sukcesija vegetacije na području Parka Prirode Papuk (JU Park prirode Papuk)
 • Gospodarenje staništima zahvaćenih sukcesijom u nizinskom području Hrvatske (MZOS 068-0680722-0564)

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije