YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Fiziologija bilja

PU3006 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Uvod. Značenje fiziologije bilja. Šumsko bilje Uvod u metabolizam mijene tvari i energije. Kemijski sastav biljnoga tijela. Enzimi. Voda i biljne stanice. Primanje, provođenje i izlučivanje vode u biljci. Mineralna ishrana biljaka - primanje i dostupnost mineralnih tvari, uloga mineralnih hranjivih elemenata, mikoriza. Asimilacija mineralnih tvari. Prijenos otopljenih tvari. Kemoautotrofija, fotoautotropija, struktura fotosintetskog aparata, fotosintetske reakcije, utjecaj okolišnih čimbenika na fotosintezu, heterotrofna prehrana. Stanično disanje - aerobno, anaerobno. Disanje čitave biljke. Regulacija stanične izmjene tvari. Rast, diferencijacija, starenje, otpadanje organa. Biljni hormoni, auksini, giberelini, citokinini, apscizini i ostale fiziološki aktivne tvari. Djelovanje temperature na rast i razvoj drvenastih biljaka, dormantnost pupova, dormantnost sjemenki, dormantnost embrija. Djelovanje svjetlosti na rast i razvoj biljaka, fitokromi, fotomorfogeneza, kontrola cvjetanja. Fiziologija oplodnje, procesi od oplodnje do zrelosti ploda, klijanje sjemena. Površinska zaštita biljke i obrambene tvari. Fiziologija stresa, otpornost biljaka prema niskim i visokim temperaturama, otpornost biljaka prema suši, otpornost biljaka prema pH vrijednostima tla. Manjak kisika u tlu, onečiščenje vode, tla i zraka, otpornost drvenastih biljaka prema bolestima. Fiziologija gibanja, pasivna gibanja, gibanja organa, slobodna lokomotorna gibanja, gibanja u stanici, fizikalna gibanja.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     POLJAK, M., 2002: FIZIOLOGIJA BILJA (INTERNA SKRIPTA), 1-178. ZAGREB
2.     DUBRAVEC, K.D., I. REGULA, 1995: FIZIOLOGIJA BILJA. ŠKOLSKA KNJIGA. ZAGREB.
3.     PEVALEK-KOZLINA, B. 2002: FIZIOLOGIJA BILJA. PROFIL INTERRNATIONAL. ZAGREB
4.     TRINAJSTIĆ, I., 1976: FIZIOLOGIJA BILJA (INTERNA SKRIPTA), 1?40. ZAGREB.

 


Preporučena literatura:
5.     DENFER, D., H. ZIEGLER, 1988: BOTANIKA (MORFOLOGIJA I FIZIOLOGIJA). ZAGREB
6.     GOGALA, N., 1989: PRIRUČNIK ZA IZVOĐENJE VJEŽBI. LJUBLJANA.
7.     Larcher, W., 1995: Physiological Plant Ecology. Springer. Berlin-Heidelberg-New York-Barcelona-Budapest-Hong Kong-London-Milan-Paris-Tokyo.


Nositelji

prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: zskvorc@sumfak.unizg.hr
više
Krunoslav Sever
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Sever

Izvanredni profesor

Email: ksever@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: zskvorc@sumfak.unizg.hr
više
Krunoslav Sever
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Sever

Izvanredni profesor

Email: ksever@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije