×

doc. dr. sc. Krunoslav Sever

Docent

Krunoslav Sever

Lokacija: smeđa zgrada, 2. kat, soba 227

Telefon kućni: +385 1 2352 549

E-mail: ksever@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - danas: docent
2013 - 2018: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2007 - 2013: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2007 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
2006 - 2007: Hrvatske šume d.o.o.

 

Nastava

Fiziologija šumskoga drveća 
Fiziologija bilja
Ishrana bilja
Šumarska botanika
Botanika 

 

Znanstveni interesi

Moj trenutni interes je istraživanje odgovora šumskoga drveća na dugotrajna sušna razdoblja kao sastavne komponente klimatskih promjena. U skladu s tim, analiziram utjecaj dugotrajne suše na fenotipske značajke šumskoga drveća, uglavnom na vegetativni rast i fotosintetsku aktivnost. Uz to, do sada sam istraživao dinamiku dušičnih hraniva u lišću šumskoga drveća kao i fiziološke procese generativnog razvoja šumskoga drveća s posebnim osvrtom na fenologiju cvjetanja i polinaciju hrasta lužnjaka.   

 

Projekti

Do sada sam bio voditelj jednog nacionalnog znanstvenog projekta, naslovljenoga: „Fenotipska i genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Europe – FGErobur“ koji je bio financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda – ESF. Uz to, bio sam suradnik na 10 nacionalnih i dva međunarodna znanstvena projekta te jednom stručnom projektu koji su bili financirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te raznih poslovnih subjekata. Trenutno sam aktivan kao suradnik na nacionalnom znanstvenom projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost – HRZZ, naslovljenom: „Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine“. 

 

Publikacije

Najvažniji radovi

  • Čehulić, I., K. Sever, I. K. Bogdan, A. Jazbec, Ž. Škvorc, S. Bogdan, 2019: Drought impact on leaf phenology and spring frost susceptibility in a Quercus robur L. provenance trial. Forests, 10, 50; doi:10.3390/f10010050
  • Hagedorn, F., J. Joseph, M. Peter, J. Luster, K.  Pritsch, U. Geppert, R. Kerner, V. Molinier, S. Egli, M. Schaub, J.F. Liu, M. Li, K. Sever, M. Weiler, R. T. W. Siegwolf, A. Gessler, M. Arend, 2016: Recovery of trees from drought depends on belowground sink control. Nature plants 2, Article number: 16111 (2016), DOI: 10.1038/NPLANTS.2016.111   
  • Arend, M.,  K. Sever, E. Pflug, A. Gessler, M. Schaub, 2016: Seasonal photosynthetic response of European beech to severe summer drought: Limitation, recovery and post-drought stimulation. Agr. Forest. Meterol., 220 (2016): 83–89.  
  • Sever, K., S. Bogdan, Ž. Škvorc, M.Z. Ostrogović Sever, J. Franjić, 2016: Estimation of leaf nitrogen concentrations in Quercus robur L. using the CCM-200 portable chlorophyll meter for different patterns of vegetative growth and acorn production. New Forests, 47:513–527.
  • Sever, K., Ž. Škvorc, S. Bogdan, J. Franjić, D. Krstonošić, I. Alešković, S. Kereša, G. Fruk, T. Jemrić, 2012: In vitro pollen germination and pollen tube growth differences among Quercus robur L. clones in response to meteorological conditions, Grana, 51 (1): 25-34.
  • Franjić, J., K. Sever, S. Bogdan, Ž. Škvorc, D. Krstonošić, I. Alešković, 2011: Phenological asynchronization as a restrictive factor of efficient pollination in clonal seed orchards of pedunculate oak (Quercus robur L.). Croat. Jour. For. Eng. 32 (1): 141-156.

Kompletna lista radova 

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

11.09.2019

Objava natječaja za zapošljavanje

  • Natječaj za prijem zaposlenika (m/ž) u radni odnos u suradničkom zvanju i na radnom mjestu I. vrste - asistent na projektu „Inovativni proces površinske obrade drvnih ploča InnoCOAT“, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za namještaj i drvne proizvode - 1 izvršitelj

10.09.2019

Izložba: "Kamo bez dizajna?"

U utorak 10. rujna 2019. u 18 sati u ZgForumu, Gajeva 27 otvara se izložba "Kamo bez dizajna?". Izložbom se predstavljaju rezultati radioničke studije zagovaranja dizajna u nesvakodnevnoj svakodnevici kojom se promišljala signalistika, urbana oprema i mobilijar u zdravstvenim ustanovama, na primjeru najveće bolnice u Hrvatskoj - KBC Zagreb - Rebro. Izložba ostaje otvorena do 30. rujna. 

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije