YouTube
Instagram
Facebook
×

Nastavni plan i program

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova.


Semestar 1.

Obvezni predmeti

Razvojna i investicijska politika u industrijskoj preradi drva - 11 ECTS + 30

Planiranje i razvoj proizvodnih programa - 11 ECTS + 30

 

Izborni predmeti

Simulacijsko modeliranje proizvodnih sustava - 8 ECTS + 30

 


Semestar 2.

Obvezni predmeti

Modeli vođenja proizvodnje - 8 ECTS + 30
Metode upravljanja kvalitetom proizvoda i procesa - 8 ECTS + 30

 

Izborni predmeti

Planiranje proizvodnih ciklusa - 7 ECTS + 30
Analiza sposobnosti tehnoloških procesa - 7 ECTS + 30


Semestar 3.

Obvezni predmeti

Logistički procesi - 8 ECTS + 30

Izborni predmeti

Burze drva i proizvoda od drva - 8 ECTS + 30

Praktikum

Pretraživanje baza tržišnih podatka - 7 ECTS + 15
Priprema baza podataka za proizvodnju - 7 ECTS + 15


Semestar 4.

Obvezni predmeti

Izrada specijalističkog rada - 30 ECTS


Polaznik u dogovoru s mentorom može umjesto izbornih predmeta navedenih u tablici izabrati i predmete s drugih poslijediplomskih studija na Drvnotehnološkom odsjeku Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Ti će predmeti biti izborni, sa satnicom i brojem ECTS bodova priloženim u tablici. U prvom i drugom semestru studija polaznici stječu znanja iz dva obvezna predmeta i jednog ili više izbornih predmeta. U trećem semestru student upisuje jedan obvezni predmet te izborne predmete. Izborni predmeti mogu biti sa specijalističkog studija ili usmjereni predmeti i praktikumi doktorskog studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Drvnotehnološkog odsjeka, pod nazivom Drvna tehnologija. Ti predmeti se upisuju u dogovoru s mentorom. Iznimno u dogovoru s mentorom student može upisati predmete i praktikume ostalih specijalističkih ili doktorskih studija. Maksimalno tjedno opterećenje u nastavi je 12 sati. Po semestru student mora sakupiti minimalno 25 ECTS bodova, a maksimalno 35 ECTS bodova, s time da ukupan broj ECTS bodova tijekom studiranja ne bude manji od 120. To znači da je moguć prijenos ECTS bodova u sljedeći semestar, kao i smanjenje ECTS bodova u semestru ako je u prethodnim semestrima upisan veći broj bodova.

Organizacija proizvodnje:

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije