×

doc. dr. sc. Nikola Španić

Docent

Nikola Španić

Lokacija: IV. paviljon, 2. kat, soba 238

Telefon kućni: +385 01 2352 587

E-mail: nspanic@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: svaki radni dan od 8 do 15 h


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - danas: docent
2014 - 2018: viši asistent - poslijedoktorand
2008 - 2014: asistent

 

Radno iskustvo

2008 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

 

Nastava

Ploče od usitnjenog drva
Tehnologija ploča od usitnjenog drva
Tehnologija drvnih vlakana i papira
Zaštita industrijskog okoliša
Pločasti materijali

 

Znanstveni interesi

Ploče od usitnjenog drva
Drvno-plastični kompoziti
Sinteza i karakterizacija drvnih bio kompozitnih materijala
Celulozne nanostrukture i materijali

 

Projekti

Znanstveni

  • Tehnologije novih vrsta drvnih materijala od usitnjenog i utekućenog drva
  • Izgradnja hrvatskog drvnotehnološkog nazivlja - DRVNA

Stručni

  • Metodologija određivanja potrebitih količina tehničkih drvnih sortimenata s obzirom na stupanj finalizacije proizvodnje u drvnoj industriji

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

18.02.2020

Ljetne škole

12.02.2020

Dani otvorenih vrata Šumarskog fakulteta

U petak 24. i u subotu 25. travnja 2020. od 10 do 17 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati će se Dani otvorenih vrata namijenjeni maturantima te široj zainteresiranoj javnosti.

05.02.2020

Objava natječaja za izbor (05022020)

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije