YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Tehnologija ploča od usitnjenog drva (SS)

SS126
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Tehnologija iverica ? Tehnološke faze i operacije u procesu proizvodnje ploča iverica. Izvori, vrste i oblici sirovine. Skladište sirovine. Priprema sirovine. Usitnjavanje drva. Vrste iverja. Rezani iver. Drobljeni iver. Iverasto-vlaknasti materijal. Izrada iverja. Sjekačice. Karakteristike sječke. Iverači. Mlinovi. Fizikalno morfološka svojstva iverja. Transport usitnjenog drva. Skladištenje iverja. Doziranje iverja. Sušenje iverja. Mehanizam sušenja. Tipovi sušionica. Mehaničko-kontaktne sušionice. Mehaničko-konvekcijske sušionice. Pneumatsko-konvekcijske sušionice. Kapacitet sušionica. Iskorištenje topline. Utjecaj vrste drva, oblika i veličine iverja na sušenje. Srednja vrijednost vlage. Variranje ulazne vlage. Sustav punjenja sušionica. Protupožarna zaštita. Sortiranje iverja. Sita. Zračni separatori. Doziranje iverja. Veziva. Veziva na bazi amino smola. Reakcije polikondenzacije. Karbamid-formaldehidna (KF) veziva. Otvrdnjavanje KF veziva. Katalizatori (otvrđivači). Melamin-formaldehidna (MF) veziva. Fenol-formaldehidna (FF) veziva. Rezolne smole. Novolak smole. Rezorcin-formaldehidna (RF) veziva. Poliizocijanatna (poliuretanska) veziva. Taninska veziva. Sulfonska veziva. Furfurilna veziva. Hidrofobna sredstva. Vatrozaštitna sredstva. Priprema veziva i kemijskih dodataka. Obljepljivanje iverja. Natresne stanice. Formiranje ivernog tepiha. Formiranje Wafer ploča. Formiranje tepiha s orjentiranim iverjem. Utjecajni parametri na formiranje tepiha. Pretprešanje. Vlaženje. Predgrijavanje tepiha. Preše za proizvodnju iverica. Višeetažne preše. Uređaji za rukovanje prešom. Kapacitet preša. Kontinirane preše. Temperatura preše. Ovisnost temperature i vlage. Udar pare. Tlak prešanja. Vrijeme prešanja. Formatiziranje ploča. Brušenje. Kondicioniranje. Furniranje. Oblaganje sintetskim materijalima. Tehnologija vlaknatica ? Tehnološke faze u procesu proizvodnje vlaknatica. Suhi postupak. Mokri postupak. Usitnjavanje sjekačicama (sjekirostrojevima) u sječku. Sortiranje. Transport sječke. Izdvajanje primjesa. Priprema sječke (hidrotermička, kemijska). Defibracija (razvlaknjivanje). Mlinovi za mehaničko brušenje drva. Mlinovi s kamenim segmentima. Mlinovi s čeličnim diskovima. Mlinovi s čeličnim zupcima. Eksplozivni reaktor (Masonov top). Asplundov defibrator. Dositnjavanje vlakanaca. Rafinatori. Sortiranje vlakana. Pulpa. Bazeni s rotirajućim mješaćima. Dozirne komore. Prelivne komore. Dugo sito. Vakumsko cjeđenje. Tlačno cjeđenje. Krojenje tepiha. Sušenje tepiha. Sirovine i dodaci. Sušenje vlakana. Dodavanje parafina i veziva. Natresne stanice. Prešanje tepiha. Temperatura i tlak tijekom prešanja. Toplinsko otvrdnjavanje. Vlaženje. Kondicioniranje. Formatiziranje. Bojanje i oblaganje.

Nositelji

Nikola Španić
doc. dr. sc. Nikola Španić

Docent

Email: nspanic@sumfak.hr
više

Suradnici

Nikola Španić
doc. dr. sc. Nikola Španić

Docent

Email: nspanic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije