YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica u trajnom izboru

Anka Ozana Čavlović

Lokacija: IV paviljon, 2. kat, soba 119

Telefon kućni: +385 01 2352 433

E-mail: acavlovic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački
Termin konzultacija: utorak 10 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2022 – danas: redovit profesor u trajnom zvanju

2017 – 2022: redoviti profesor

2010 - 2017: izvanredni profesor 
2005 - 2010: docent  
1997 - 2005: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
1995 - 1997: asistent - znanstveni novak 
1994: profesor strukovnih predmeta
1993-1994: inženjer drvne industrije

 

Radno iskustvo

1995 - danas: Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – redoviti profesor 
1994: Drvodjeljska srednja škola u Zagrebu 
1993 - 1994: Drvoprerađivačko poduzeće Xyloforma u Rakovcu

 

Nastava

Primijenjena tehnička grafika, preddiplomski studij Drvna tehnologija
Primijenjena tehnička grafika, preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Zaštita industrijskog okoliša, diplomski studij Drvnotehnološki procesi 

 

Znanstveni interesi

Zaštita radnog i općeg industrijskog okoliša. 
Interdisciplinarna istraživanja utjecajnih parametara drvnotehnoloških procesa na izloženost radnika drvnoj prašini i zdravstvene učinke profesionalne izloženosti. 


Projekti

  • IRI-2: Razvoj inovativnih proizvoda iz modificirane slavonske hrastovine.

  • STRUNA-05-2016 projekt: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA).
  • Projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: Alergotoksični učinci čimbenika općeg i radnog okoliša; Optimiranje energijskih i energetskih čimbenika mehaničke obrade drva; Izloženost radnika buci i vibracijama; Lateralna stabilnost lista kružne pile. 
  • Projekt Hrvatskog drvnog klastera FORESDA (Interreg Danube Programme) „Zaštitom na radu do energetske učinkovitosti” 
  • IPA4 BGUE-04-06 projekt: Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) za sektor industrijske prerade drva.  
  • Projekt Sveučilišnog računskog centra (SRCE) Razvoj e-kolegija Primijenjena tehnička grafika izradom animacija.  
  • Projekt određivanja sušioničkih kapaciteta u gospodarstvu za potrebe “Hrvatskih šuma” d.o.o.
  • Stručna ekspertiza: Analiza mješavine drvnog materijala za ručno punjenje ložišta, PALMA d.o.o., Jastrebarsko
  • Vještačenje izloženosti radnika drvnoj prašini u postupku obeštećenja, ČESMA d.o.o., Bjelovar. 

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije