YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Primijenjena tehnička grafika (DT)

DT2003N - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Stjecanje osnovnih znanja i vještina tehničkog crtanja prostoručnim skiciranjem ortogonalne projekcije, presjeka i izometrije. Savladavanje osnovne razine primjene računalnih CAD programa za 2D crtanje i 3D modeliranje za izradu tehničke dokumentacije u skladu s normama korištenim u drvnoj industriji.
Sadržaj predmeta: Osnove crtaćeg programa AutoCAD – sučelje programa, alati za crtanje i modificiranje. Osnove crtanja u CADu. Podešavanje prikaza dinamičkog unosa, polarni prihvat i objektni prihvat. Crtanje i odabir objekata u CADu. Uređivanje crteža. Rad sa slojevima.Tekst i stilovi teksta. Kotiranje i stilovi kota. Predložak za crtanje sa slojevima i s uređenim stilom teksta. Uređenje kotnog stila u predlošku tehničkog crteža za ispis. Blokovi i njihova primjena u CADu. Standardi tehničkog crtanja - tehničko pismo, formati papira, mjerilo, vrste crta, kotiranje. Ortogonalna projekcija modela (tlocrt, nacrt, bokocrt). Karakteristični presjeci modela iz drva (A-A, B-B, C-C). Crtanje šrafure u CADu. Izometrija i skiciranje modela u izometriji. Osnove crtaćeg CAD programa za 3D modeliranje (Inventor). Osnove crtanja skice za 3D modeliranje. Alati za crtanje i uređivanje u 3D modeliranju. Predložak tehničkog crteža za ispis u Inventoru u skladu s tehničkim normama korištenim u drvnoj industriji.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☒ samostalni zadaci ☐ multimedija i mreža ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☒ računalna učionica (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokvij
Literatura:

Obavezna literatura:

1. Čavlović, A. O. (2021) Osnove izrade tehničkoga crteža primjenom računala. Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije.
2. Prekrat, S., Čavlović, A. O. (2022) Osnove 3D modeliranja dijelova i sklopova namještaja i drvnih proizvoda. Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije.

 


Preporučena literatura:

4. Kljajin, M., Opalić, M. (2012) Inženjerska grafika. Osijek: Strojarski fakultetu Slavonskom brodu i Grafika d.o.o.
5. Kljajin, M., Karakašić M. (2012) Modeliranje primjenom računala. Osijek: Strojarski fakultetu Slavonskom brodu i Grafika d.o.o.


Nositelji

Anka Ozana Čavlović
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: acavlovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Anka Ozana Čavlović
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: acavlovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije