YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Primijenjena tehnička grafika (DT)

DT2003N - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Stjecanje osnovnih znanja i vještina tehničkog crtanja prostoručnim skiciranjem ortogonalne projekcije, presjeka i izometrije. Savladavanje osnovne razine primjene računalnih CAD programa za 2D crtanje i 3D modeliranje za izradu tehničke dokumentacije u skladu s normama korištenim u drvnoj industriji.
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Osnove crtaćeg programa AutoCAD – sučelje programa, alati za crtanje i modificiranje. 2. Osnove crtanja u CADu. Podešavanje prikaza dinamičkog unosa, polarni prihvat i objektni prihvat. 3. Crtanje i odabir objekata u CADu. Uređivanje crteža. Rad sa slojevima. 4. Tekst i stilovi teksta. Kotiranje i stilovi kota. Predložak za crtanje sa slojevima i s uređenim stilom teksta. Uređenje kotnog stila u predlošku tehničkog crteža za ispis. Blokovi i njihova primjena u CADu. 5-6. Standardi tehničkog crtanja - tehničko pismo, formati papira, mjerilo, vrste crta, kotiranje. 7-8. Ortogonalna projekcija. 9.-11. Presjeci i šrafure. Crtanje šrafure u CADu. 12. Izometrija. 13. Osnove crtaćeg CAD programa za 3D modeliranje (Inventor). Osnove crtanja skice za 3D modeliranje. 14. Alati za crtanje i uređivanje u 3D modeliranju. 15. Predložak tehničkog crteža za ispis u Inventoru. Vježbe 1-2. Izrada predloška za crtanje sa slojevima, uređenim tekstnim i kotnim stilom u AutoCADu. 3. Izrada predloška sa sastavnicom za ispis u CADu. 4-5. Skiciranje ortogonalne projekcije modela (tlocrt, nacrt, bokocrt). 6-7. Crtanje ortogonalne projekcije računalom i ispis u mjerilu. 8-9. Skiciranje karakterističnih presjeka modela (A-A, B-B, C-C). 10-11.Crtanje presjeka modela računalom i ispis u mjerilu. 12. Skiciranje modela u izometriji. 13. Crtanje skice računalom za izdradu 3D modela. 14. Crtanje i uređivanje 3D modela iz skice. 15. Izrada tehničkog crteža za ispis ortogonalne projekcije, presjeka i izometrije 3D modela.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☒ samostalni zadaci ☐ multimedija i mreža ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☒ računalna učionica (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokvij
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Čavlović, A.O.: Uvod u AutoCAD  2018, interna skripta, 2019.

2.     A.O.: Primijenjena tehnička grafika, revidirani nastavni materijal, 2012. 

3.     Prekrat, S., Čavlović, A.O.: Osnove 3D modeliranja dijelova i sklopova namještaja i drvnih proizvoda, nastavni materijal, 2021

 


Preporučena literatura:

4. Kljajin, M., Opalić, M. (2012) Inženjerska grafika. Osijek: Strojarski fakultetu Slavonskom brodu i Grafika d.o.o.
5. Kljajin, M., Karakašić M. (2012) Modeliranje primjenom računala. Osijek: Strojarski fakultetu Slavonskom brodu i Grafika d.o.o.


Nositelji

Anka Ozana Čavlović
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica

Email: acavlovic@sumfak.hr
više

Suradnici

Anka Ozana Čavlović
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica

Email: acavlovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije