YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Primijenjena tehnička grafika (PU)

PU6010
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Osnove crtanja u AutoCADu. Podešavanje prikaza dinamičkog unosa, polarni prihvat i objektni prihvat. Crtanje objekata. Odabir objekata. Uređivanje crteža. Rad sa slojevima. Tekst i stilovi teksta. Kotiranje i stilovi kota. Izrada predloška za crtanje sa slojevima i s uređenim stilom teksta. Uređenje kotnog stila u predlošku za ispis u mjerilu. Izrada predloška sa sastavnicom za ispis. Izrada blokova i primjena blokova. Crtanje šrafura i bojanje. Crtanje katastarske podloge s granicom područja planiranja i zoniranje te ispis u M 1:1000. Crtanje rješenja prostornog uređenja, ispis u M 1:1000. Crtanje detalja prostornog uređenja, ispis u M 1:200. Crtanje ortogonalne projekcije elementa prostornog uređenja te ispis u M 1:20.
Literatura:

Obavezna literatura:

1. Čavlović, A. O. (2021) Osnove izrade tehničkoga crteža primjenom računala. Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije.
 


Nositelji

Anka Ozana Čavlović
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: acavlovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije