YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Upravljanje i osiguranje kvalitete (DD)

DD-2378
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Uvod. Osnovni pojmovi managementa i osiguranja kvalitete. Razvoj kontrole kvalitete. Norme i normizacija (državne i međunarodne). Normativno određenje kvalitete u preradi drva i proizvodnji namještaja. Prožimanje kvalitete i proizvodnog procesa. Četiri elementa kvalitete. Definiranje sposobnosti proizvoda i procesa u preradi drva i proizvodnji namještaja. Pojedini autori i njihova razmatranja managementa i osiguranja kvalitete (Crosby, Juran, Taguchi, Ishikawa, ...). Mjesto kvalitete u organizaciji. Definiranje potpune kontrole kvalitete (TQC), osiguranja kvalitete (QA), management kvalitete (QM) i potpunog managementa kvalitete (TQM). Management kvalitete u preradi drva i proizvodnji namještaja. Kontrola procesa, ulazna, procesna i izlazna kontrola. Mjesto kvalitete u pojedinim sustavima managementa proizvodnje i poslovanja. Informacijski sustav za osiguranje kvalitete. Ciklus kvalitete, zadaće kontrole kvalitete na različitim razinama i u različitim fazama proizvodnog procesa. Informacijski okvir sustava managementa i osiguranja kvalitete u preradi drva i proizvodnji namještaja. Osnovne faze osiguranja kvalitete. Razvoj managementa i osiguranja kvalitete. Stupnjevi i koraci u razvoju sustava managementa i osiguranja kvalitete. Pojmovi kvaliteta na izvoru (Q/S), Kaizen, razmještaj funkcija kvalitete (QFD), timovi kvalitete (QT). Usporedba tradicionalne i TQM organizacije poduzeća u preradi drva i proizvodnji namještaja. Metode i tehnike osiguranja kvalitete. Krug kvalitete, odnos kvalitete proizvoda i procesa. Specifičnosti metoda i tehnika za management i osiguranje kvalitete u pogonima prerade drva i proizvodnje namještaja. Podjela metoda i tehnika. Nestatističke metode kontrole kvalitete. Stopostotna kontrola kvalitete, Nulta kontrola kvalitete, Neposredna kontrola, Samokontrola. Međunarodni sustavi normi ISO 9000/2000 i ISO 10000. Nove tendencije u razvoju osiguranja i managementa kvalitete. Europski normizacijski postupak, certificiranje i usklađenost normi. Sustav managementa i osiguranja kvalitete ISO 9000/2000. Sustav normi, zahtjevi, kontrola, nadzor, certifikacija sustava. Skupine zahtjeva ISO 9001, 9002, 9003. Skupine zahtjeva ISO 10001, 10002, 10003. Izvedenice iz međunarodnih sustava normi (4 SIP, 4 SWC, 4 SEA). Hrvatski sustav za normizaciju. Specifičnosti u preradi drva i proizvodnji namještaja.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Juran, J.M., Gryna, F.M. 1999: Planiranje i analiza kvalitete, Mate, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
2.     Bakija, I. 1991: Osiguranje kvalitete po ISO 9000, Privredni vjesnik, Zagreb.
3.     Skoko, H. 2000: Upravljanje kvalitetom, Sinergija.
4.     Injac, N. 2002: Mala enciklopedija kvalitete, I dio, Oskar, Zagreb.


Nositelji

izv. dr. sc. Krešimir Greger

Izvanredni profesor

Email: kgreger@sumfak.unizg.hr
+385 01 2352 484 više
Kristina Klarić
doc. dr. sc. Kristina Klarić

Docentica

Email: kklaric@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv. dr. sc. Krešimir Greger

Izvanredni profesor

Email: kgreger@sumfak.unizg.hr
+385 01 2352 484 više
Kristina Klarić
doc. dr. sc. Kristina Klarić

Docentica

Email: kklaric@sumfak.unizg.hr
više
Ivana Perić
doc. dr. sc. Ivana Perić

Docentica

Email: iperic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije