YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Uvod u prostorno planiranje

PU6004 - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Teme: Definicija prostornog planiranja. Čovjek i prostor. Funkcionalne karakteristike i procesi u prostoru. Primarna i sekundarna urbanizacija. Geografski uvjeti smještaja i razvoja gradova. Prometno-geografski uvjeti smještaja gradova. Urbane funkcije gradskih naselja. Gradska aglomeracija, konurbacija i megalopolis. Regija. Temeljni generatori suvremene strukture prostora. Prometno otvaranje, industrijska područja, turističke regije, poljodjelski prostori. Krajobraz i identitet prostora. Posljedice ljudskog djelovanja na izgled krajobraza s bitnim načelima očuvanja. Ugroženost prirodne sredine i zaštita prostora. Područja posebnih obilježja: prirodni rezervati, nacionalni i memorijalni parkovi. Metode i tehnologije izrade prostornih planova. Prostorni planovi i praktični problemi u izradi i provođenju prostornih planova.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Marinović-Uzelac: "Prostorno planiranje",(?Physical Planning?), Zagreb 2001.
2.     Marinović-Uzelac: "Naselja, gradovi, prostori", (Settlements, Towns, Areas), Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

 


Preporučena literatura:
3.     Milan Vresk: Grad i urbanizacija, (City and urbanization), Školska knjiga, Zagreb, 2002.
4.     Crkvenčić i dr.: "Centralna naselja SR Hrvatske", (Central Settlements of S.R.Hrvatske), Školska knjiga, Zagreb, 1976.
5.     Milan Vresk: "Grad u urbanom i regionalnom planiranju", (City in Urban and regional planning), Školska knjiga, Zagreb, 1990.
6.     Ivo Šimunović: "Grad i regija", (Ciity and region), Pogledi, Split, 1986.
7.     J.B.Mc Laughlin: "Urban and Regional Planning", Faber & Faber, London, 1960.


Nositelji

doc.dr.sc. Lea Petrović Krajnik
više

Suradnici

doc.dr.sc. Lea Petrović Krajnik
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije