YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Marketing u šumarstvu

DŠT3003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 15(A)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Važnost i uloga marketinga u šumarstvu 2. Koncepcije i okruženje marketinga, marketing mix 3. Društvena odgovornost marketinga, zeleni marketing 4. Istraživanje tržišta 5. Marketing informacijski sustavi 6. Segmentacija tržišta 7. Zakoni ponude i potražnje 8. Proizvod i proizvodni program u šumarstvu 9. Formiranje cijena 10. Brend, marka 11. Promocija u šumarstvu 12. Marketing dobara i usluga u šumarstvu 13. Distribucija 14. Marketing strategija, pozicioniranje šumskih proizvoda i usluga. 15. Marketing plan, portfolio analiza Vježbe: 1. Primjer upravljanja marketingom u šumarstvu, 2. Marketing mix u šumarstvu 3. Primjer društveno odgovornog marketinga 4. Način i ciljevi zelenog marketinga u šumarstvu 5. Priprema za istraživanje tržišta 6. Istraživanje ponude i potražnje za općekorisnim funkcijama šuma u praksi 7. Istraživanje ponude i potražnje za općekorisnim funkcijama šuma u praksi 8. Identificiranje tržišnih segmenata i odabir ciljanih tržišta 9. Izbor metode formiranja cijene 10. Primjer stvaranja brenda i marke u šumarstvu 11. Odabir distribucijskih kanala u maloprodaji i veleprodaji 12. Primjeri promotivnih aktivnosti glavnih šumskih proizvoda 13. Primjeri promotivnih aktivnosti sporednih šumskih proizvoda i usluga. 14. Elementi marketing plana i portfolio analiza 15. Izrada marketing plana na primjeru iz prakse
Literatura:

Obavezna literatura:
1. Sabadi, R.: OSNOVE TRGOVAČKE TEHNIKE, TRGOVAČKE POLITIKE I MARKETINGA U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI, Šumarski fakultet, Zagreb, 1988, str. 1-254.
2. Previšić, J., Ozretić Došen, Đ.: Marketing, Adverta d.o.o., 2004, Zagreb

3. Posavec, S.; Pezdevšek M.Š., 2020: Market Value and Timber Assortment Sale Models - Comparative Study, Management Aspects in Forest Based Industries / Jelačić, Denis (ur.). Zagreb: WoodEMA i.a., 2020. str. 17-37, ISBN:978-953-57822- 7-8


Preporučena literatura:
4.     Kotler, Ph.: UPRAVLJANJE MARKETINGOM 1 i 2, Informator, Zagreb, 1989, str. 1-813.
5.     SAMUELSON, P.A. NORDHAUS, W.: EKONOMIJA, Mate, Zagreb, 1992.


Nositelji

prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Redoviti profesor

Email: sposavec@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Karlo Beljan

Docent

Email: beljank@gmail.com
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije