YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Sociologija u šumarstvu

ŠP1005 - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Upoznavanje s početkom industrijskog društva i kartezijanskom paradigmom s kojom je započelo iscrpljivanje resursa, zatim slijede osnovne razvojne faze industrijskog društva (od liberalizma do neoliberalizma, moderne do postmoderne), demografski utjecaj na okoliš, upoznavanje s osnovnim ekološko-etičkim orijentacijama,orijentacije prema razvoju (nulti rast, eksponencijalni rast i održivi razvoj) i održivo društvo te ekološka kriza kao kriza razvoja: orijentacije šumarske profesije prema razvoju, ekološka etika i etika u šumarstvu, globalizacijom kao nestanak ruralnog etosa: mišljenje šumarske profesije o globalizaciji, bioetika i tehnologija, orijentacije šumarske profesije prema novim tehnologijama, antropološko naslijeđe i etos odgovornosti sa primjerom iz socijalno-ekoloških istraživanja u šumarskoj profesiji.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Giddens, Anthony (2007) Sociologija. Zagreb : Nakladni zavod Globus. Poglavlje o rastu stanovništva. Poglavlje o ekološkoj krizi.
2.     Lay, Vladimir (2007) Razvoj sposoban za budućnost. Zagreb: Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar". Tekst Vladimira Laya (11-52) i Dražena Šimleše (77-108).
3.     Cifrić, Ivan (1989) Socijalna ekologija. Zagreb: Globus. str. 5-212.
4.     Wright, Ronald (2014) Kratka povijest napretka. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
5.     Šimleša, Dražen (2010) Ekološki otisak: kako je razvoj zgazio održivost. Zagreb : TIM press : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar".

 


Preporučena literatura:
6.     Michael Haralambos, Martin Holborn (2002) Sociologija : teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing.
7.     Giddens, Anthony (2007) Sociologija. Zagreb : Nakladni zavod Globus.
8.     Puđak, Jelena (2014) Koga briga za klimu?: k sociologiji klimatskih promjena. Zagreb : Institut društvenih znanosti
9.     Visković, Nikola (2001) Stablo i čovjek: prilog kulturnoj botanici. Zagreb: Antibarbarus. Str. 11-49 i 687-829.
10.     Supek, Rudi (1973) Ova jedina Zemlja: idemo li u katastrofu ili u Treću revoluciju?. Zagreb: Naprijed.


Nositelji

doc. dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac
više

Suradnici

doc. dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije