YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Uvod u urbanizam

PU2005N - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Stjecanje osnovnih znanja iz područja urbanizma i razvijanje percepcije prostora kao preduvjeta za urbanističke analize, valorizacije i intervencije.
Sadržaj predmeta: Predavanja / Vježbe 1. Uvod u kolegij / Skica puta do Šumarskog fakulteta 2. Povijest i kultura gradova / Skice gradova 3. Povijest i kultura gradova u Hrvatskoj / Skice gradova u Hrvatskoj 4. Idealni gradovi 19. i 20. stoljeća / Skice idealnih gradova 5. Gradovi 20. stoljeća / Skice gradova 20. stoljeća 6. Stambena naselja / Skice stambenih naselja 7. Urbanističko zakonodavstvo / Upute za izradu seminarskog rada 8. Dokumenti prostornog uređenja / Skica Zagreba 9. Podloge za planiranje / Skica Trga bana Josipa Jelačića u Zagrebu 10. Funkcionalna struktura grada / Skica rasporeda funkcija u gradu 11. Fizička struktura grada / Skice pozitiva i negativa gradske strukture 12. Infrastruktura grada / Skica zagrebačkog javnog gradskog prijevoza 13. Urbanističko-arhitektonski natječaji / Skice natječajnih radova 14. Aktualne urbanističke teme / Predaja i izlaganje seminarskog rada 15. Rekapitulacija predavanja / Predaja i izlaganje seminarskog rada
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit - vježbe
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe □ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje □ terenska nastava □ samostalni zadaci □ multimedija i mreža □ laboratorij □ mentorski rad □ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Mlinar, Ivan: Uvod u urbanizam, Zagreb, 2016.
  2. Pegan, Srečko: Urbanizam / Uvod u detaljno urbanističko planiranje, Zagreb, 2007.
  3. Prinz, Dieter: Urbanizam, Svezak 1. / Urbanističko planiranje, Zagreb, 2006.
  4. Prinz, Dieter: Urbanizam, Svezak 2. / Urbanističko oblikovanje, Zagreb, 2008.
  5. Neufert, Ernst: Elementi arhitektonskog projektiranja, Zagreb, 2002.

 


Preporučena literatura:

  1. Milić, Bruno: Razvoj grada kroz stoljeća I / Prapovijest – antika, Zagreb, 1994.
  2. Milić, Bruno: Razvoj grada kroz stoljeća II / Srednji vijek, Zagreb, 1995.
  3. Milić, Bruno: Razvoj grada kroz stoljeća III / Novo doba, Zagreb, 2002.
  4. Pegan, Srečko: Osnove urbanističkog i graditeljskog zakonodavstva s tumačenjem stručnih pojmova, Zagreb, 2006.
  5. Evers, Bernd: Architectural Theory / From the Renaissance to the Present, Köln, 2003.

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivan Mlinar
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Ivan Mlinar
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije