YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ekonomika okoliša

PU5002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Razvoj ekonomike prirodnih resursa odmah je pokrenuo pitanja sposobnosti prirodnog sustava da održi ekonomiju. Svaka strategija potrajnosti za budućnost morat će se suočiti s pitanjem koliko se još može povećati ukupno stanovništvo a da mu još bude zajamčeno osnovno i potrajno preživljavanje. Za mnoge stanovnike, život se mora održavati u okolini koja je krhka, marginalna i ranjiva. Potrajnost takve egzistencije može se poboljšati politikom koja smanjuje ranjivost, npr. zaštitom od poplava što ih može uzrokovaiti podizanje mora izravnim općim zatopljenjem, mjerama koje će poboljšati sigurnost nabave hrane i tako ublažiti nefunkcioniranje tržišta, regulativnim intervencijama u slučaju neprikladnih cijena resursa i nekoordinirane razvojne politike. Utjecaj gospodarstva, tržišta i zaštite okoliša. Ekološke štete i ekonomsko- ekološko bilanciranje. Pregled ekoloških i ekonomskih problema onečišćenja okoliša. Interakcijska veza između gospodarske politike i politike zaštite okoliša. Uloga države i poduzeća u zaštiti okoliša, funkcija menadžmenta u zaštiti okoliša. Uloga institucija države i politike zaštite okoliša u razvijenim zemljama.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Črnjar, M.: Ekonomija i zaštita okoliša, Školska knjiga Zagreb, Ekonomski fakultet Rijeka, 1997.
2.     Figurić, M.: UVOD U EKONOMIKU ŠUMSKIH RESURSA, Šumarski fakultet, Zagreb, 1998.
3.     SABADI, R.: VREDNOVANJE ŠUMA U NJIHOVOJ UKUPNOSTI, Hrvatske šume, Zagreb, 1997..

 


Preporučena literatura:
4.     GOODSTEIN, E. S.: Ekonomika i okoliš, Prentice-Hall Inc., Mate d.o.o., Zagreb, 2003.


Nositelji

prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Redoviti profesor

Email: sposavec@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Karlo Beljan

Docent

Email: beljank@gmail.com
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije