YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Vrednovanje šumskih resursa

DŠT3006
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Obraditi će se značaj utvrđivanja vrijednosti šuma. Opis različitih načina kojima se ekonomisti prirodnih resursa koriste kako bi izračunali cijenu prirodnih resursa ili prirodnih procesa koji imaju društvenu vrijednost.Pojam i značaj utvrđivanja vrijednosti šume kao obnovljivog prirodnog kapitala. Na osnovi pregleda postojećih metoda i kritičkog osvrta jasno je da tradicionalni klasični i neoklasični koncept utvrđivanja vrijednosti šuma treba redefinirati. Dosadašnja dostignuća i radovi na ovom području. Kako se znanstvenim pristupom treba rješavati vrijednost šuma optimizacijom međusobnih djelovanja različitih činitelja u koncepciji utvrđivanja ukupne vrijednosti šuma uključivanjem osim ekonomskih i ostalih činitelja, tzv. neutilitarnih. Pregled metoda utvrđivanja vrijednosti šuma, kao što su: Prihodna vrijednost šuma, Vrijednost šuma koja se utvrđuje na osnovi sječivih prihoda, Troškovna vrijednost šuma, Uporabno-troškovna metoda utvrđivanja vrijednosti šuma, Rentna vrijednost šume, Amortizacijska vrijednost šume, Kombinirana metoda, Metoda sječive vrijednosti, Tržišna vrijednost šume, Metoda analize troškova i koristi (CBA), Monetarne metode evaluacije krivulje potražnje, Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma, Studija utjecaja na okoliš, Metoda putnih troškova, Metodologija vrednovanja zdravstvenih i krajobraznih usluga, Model vrednovanja šumskog ekosustava kao okolišnog kapitala, Vrijednost neuporabe, Ukupna gospodarska vrijednost šume.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Figurić, M.: UVOD U EKONOMIKU ŠUMSKIH RESURSA, Šumarski fakultet, Zagreb, 1998.
2.     NENADIĆ, Đ.: RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA I ŠUMSKA STATIKA, Naklada hrvatskog šumarskog društva, Zagreb 1922.
3.     POTOČIĆ, Z.: EKONOMIKA ŠUMARSTVA, Zajednica studenata Ekonomskog fakulteta, Osijek, 1965
4.     SABADI, R.: VREDNOVANJE ŠUMA U NJIHOVOJ UKUPNOSTI, Hrvatske šume, Zagreb, 1997.

 


Preporučena literatura:
5.     SABADI, R.: EKONOMIKA ŠUMARSTVA, Školska knjiga Zagreb, 1992.
6.     KLEMPERER, W.D.: FOREST RESOURCE ECONOMICS AND FINANCE, McGraw-Hill Book Comp., New York, 1996.


Nositelji

prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Redoviti profesor

Email: sposavec@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije