YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Osnove dizajnerskog crtanja

DT1005N - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Razvijanje temeljnih crtačkih sposobnosti, likovne percepcije te vizualnog mišljenja i izražavanja kroz savladavanje osnovnih vještina crtanja. Savladati vještine promatranja, gledanja, opažanja i prostoručnog skiciranja i crtanja, te metoda i tehnika prenošenja trodimenzionalnog u dvodimenzionalnu plohu papira uz jasnoću predočavanja promatranog. Cilj je osposobiti studente za kreativno izražavanje vlastitih ideja na kasnijim godinama studija te ostvariti temelje za praćenje procesa oblikovanja i konstruiranja te cjelovitog razvoja proizvoda.
Sadržaj predmeta: Uvod u dizajnersko crtanje. Vrste crteža i tehnika crtanja. Što je dizajnerski crtež? Primjeri razvoja proizvoda i uloga dizajnerskog crteža. Kroki, funkcionalan crtež, idejni crtež, tehnički crtež, prezentacijski crtež. Tehnike u dizajnerskom crtežu. Uvod u načela estetskog reda i basic design. Primjena tehnika i motiva. Crtanje po zadanoj temi. Razvoj crtačke sposobnosti, percepcije, proporcije i kompozicije. Crtanje po vizualnoj memoriji. Linearni prikaz i tonska modulacija, grafizam, tekstura, boje. Prikazivanje projekcije i volumena na plohi. Ortogonalna projekcija predmeta i prostorni prikaz (perspektiva). Prikaz predmeta svakodnevne uporabe. Vizualna interpretacija zadane poruke. Mjere i odnosi. Odnos čovjeka, predmeta (namještaja) i interijera (prostora).
Način polaganja ispita : - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☒ samostalni zadaci ☐ multimedija i mreža ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - praktičan rad - mapa radova (crteža)
Literatura:

Obavezna literatura:

1. Apah, (2004): Elements and Principles of Design

2. Arnheim, R. (1974): Art and Visual Perception

3. Richards, J. Freehand Drawing and Discovery: Urban Sketching and Concept Drawing for Designers

4. Grey, J.,  Ardley, S. i sur. (2001): Dizajn stanovanja; Znanje, Zagreb, 2001.

5. Neufert, E. (2000): Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb

 

Preporučena literatura:

6. Riley, N. /ed/ (2003): The Elements of Design

7. Panero, J. i Zelnik, M. (1987): Antropološke mere i interijer, Zbirka preporuka za standarde u projektiranju, IRO ''Građevinska knjiga'', Beograd

8. Damjanov, J., (1991) Vizalni jezik i likovna umjetnost” Zagreb, Školska knjiga

9. Bačić, M.  i Mirenić Bačić J., (1994) Uvod u likovno mišljenje, Zagreb, Školska knjiga

10. Kraigher Hozo, M.(2008): Metode slikanja i materijali“ Sarajevo, Kult-B

11. Itten. J.(1973) Umetnost boje, priručnik, Beograd, Umetnička akademija u Beogradu

12. Bogdanović, K.(1986) Uvod u vizuelnu kulturu, Beograd,  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

13. Lefteri C. (2014). Materials for Design, UK: Laurence King Publishing, Ltd

14. Ashby, M., Johnson, K.(2002). Materials and Design, The Art and Science of Matreial Selection in Product Design. Oxford, UK: Elsevier Butterworth-Heinemann

15. How to Draw drawing and sketching objects and environments from your imagination: https://www.pdfdrive.com/how-to-draw-drawing-and-sketching-objects-and-environments-from-your-imagination-e158148887.html

16. Open University: Art – Using sketching effectively in design: Drawing, sketching and designing:https://www.youtube.com/watch?v=aqKdUXtJTHg&ab_channel=OpenLearnfromTheOpenUniversity

17. One Day Video: https://www.youtube.com/watch?v=ACoMMj1C94o&ab_channel=OneDayVideo


Nositelji

izv. prof. dr. sc. Danijela Domljan

Izvanredna profesorica

Email: ddomljan@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije