YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Proizvodnja namještaja 1.

SS116A - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Tehnološki procesi u proizvodnji namještaja (namještaj iz ploča, namještaj iz masivnog drva, namještaj iz savijenog drva, ojastučeni namještaj, namještaj iz nedrvnih materijala). Prostorije i oprema u tvornicama za proizvodnju namještaja. Proizvodnja namještaja u nas i u svijetu. Materijali: drvo i drvni materijali, drvno-sintetički materijali, sintetički mekani spužvasti materijali, sintetički kruti materijali porozne i neporozne strukture, okovi, tekstilni materijali, koža, materijali za površinsku obradu drva i dr. Točnost obrade: bazne površine, oblikovanje i dimenzioniranje, čimbenici koji utječu na točnost obrade, tolerancije i dosjedi, međusobna zamjenjivost, čvrstoća spojeva, mjerni uređaji i kontrola dimenzija. Mehanička obrada: oblikovanje piljenjem, glodanjem, tokarenjem, bušenjem, savijanjem i utiskivanjem. Krojenje drvnog i nedrvnog materijala: masivno drvo, ploče, spužve, tkanine koža. Obrada prikrojaka i sklopova. Sastavljanje. Lijepljenje: lijepljenje u proizvodnji namještaja i slijepljene konstrukcije, ljepila, tvorba slijepljenog spoja i parametri koji utječu na čvrstoću, ispitivanje slijepljenih spojeva. Postupci lijepljenja u proizvodnji namještaja. Ojastučeni namještaj: krojenje i spajanje prikrojaka, sastavljanje u slogove, presvlačenje.

Nositelji

prof. dr. sc. Goran Mihulja

Redoviti profesor

Email: gmihulja@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Danijela Domljan

Izvanredna profesorica

Email: ddomljan@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Goran Mihulja

Redoviti profesor

Email: gmihulja@sumfak.unizg.hr
više
Tomislav Gržan mag.ing.techn.lign.

Asistent

Email: tgrzan@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije