YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Oblikovanje namještaja

DT-3633
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Povijesni pregled razvoja namještaja. Obilježja svjetskih i europskih stilova u izradi namještaja. Upotreba i značenje oblika, materijala i konstrukcija u određenim povijesnim stilovima. Suvremeni trendovi u dizajnu namještaja. Razvoj suvremenog dizajna. Osnove oblikovanja proizvoda. Teorija oblika. Elementi i načela oblika. Estetske komponente proizvoda. Percepcija proizvoda. Izražajna sredstva industrijskog dizajna. Oblikovni elementi industrijskog oblikovanja - Načela oblikovanja. Funkcionalna načela. Estetska načela. Tehničko-tehnološka načela. Ljudska načela. Ekonomska načela. Ekološka načela. Teorijske, praktične i metodološke osnove oblikovanja. Uloga i značaj dobro oblikovanog proizvoda. Odnos dizajnera i tvrtke. Metode u procesu oblikovanja. Oblikovanje i interdisciplinarnost. Kvaliteta proizvoda. Dizajn i normizacija. Oblikovanje i ergonomija Antropometrija i ergonomija. Ergonomske metode. Oblikovanje i marketing. Marketing informacije i istraživanje tržišta i korisnika. Distribucija i prodaja. Oblikovanje i vizualne komunikacije. Značenje vizualne kulture u komunikaciji s proizvodom. Ambalaža. Oblikovanje okoliša. Oblikovanje i informatička tehnologija. Uloga informatičke tehnologije u razvoju proizvoda. Upotreba programskih paketa za oblikovanje proizvoda. Odnos namještaja i namjenskog prostora. Osnovna načela unutrašnjeg uređenja prostora. Funkcionalne grupe prostorija i namještaja. Tlocrtna komunikacija prostorija i namještaja. Elementi arhitektonskog projektiranja.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Lapaine, B. 1994: Dizajn, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2.     Quarante, D. 1991: Osnove industrijskog dizajna, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Interfakultetski studij dizajna, Zagreb.
3.     Keller, G. 1995: Dizajn, Vjesnik , Agencija za marketing, Zagreb.
4.     Noblet de, J. 1999: Dizajn, pokret i šestar, Golden marketing, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
5.     Vukić, F. 1996: Stoljeće hrvatskog dizajna, Meandar, Zagreb.
6.     Papanek, V. 1973: Dizajn za stvarni svijet, M. Marulić, Split.
7.     Pevsner, N. 1936. i dalje: Pioneers of Modern Design, Penguin, London.
8.     Neufert, E. 2000: Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb.
9.     Grbac, I. 2003: Zdrav život ? zdravo stanovanje, Prvi priručnik iz područja namještaja u funkciji zdravlja, Spektar media, Zagreb.
10.     Grbac, I. 2005: Ojastučeni namještaj, Sveučilišni udžbenik, Zagreb, odabrana poglavlja.


Nositelji

izv. prof. dr. sc. Danijela Domljan

Izvanredna profesorica

Email: ddomljan@sumfak.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Danijela Domljan

Izvanredna profesorica

Email: ddomljan@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Zoran Vlaović

Izvanredni profesor

Email: zvlaovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije