YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Namještaj i opremanje prostora

DD-1163
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Uvod u prostorno oblikovanje. Tipologija i zadaci prostora. Estetske i funkcionalne komponente prostora. Percepcija prostora. Obilježja stanovanja i opremanja stambenog prostora. Etiološki pregled kroz unutrašnje opremanje prostora. Obilježja suvremenog stanovanja. Dispozicija, način projektiranja i gradnje, materijali, funkcionalna obilježja. Uvod u teoriju prostornog planiranja. Organizacija i oblikovanje prostora. Kriteriji planiranja i projektiranja unutrašnjeg i vanjskog prostora. Kultura stanovanja. Načela i elementi oblikovanja prostora za stanovanje. Funkcionalne cjeline suvremene stambene jedinice. Analiza pojedinih prostornih jedinica i njihova funkcija. Čovjek kao modul organizacije stambenog prostora. Načela suvremenog oblikovanja prostora i namještaja. Estetski, funkcionalni, socijalni, psihološki i društveni činitelji. Kultura. Kič. Tehničko-tehnološki, ekološki i etnološki parametri. Izvornost i tradicija. Trendovi u oblikovanju stambenog prostora i namještaja. Suvremene komponente pri valorizaciji kvalitete uporabnih i uređajnih predmeta industrijskog oblikovanja. Funkcionalna i oblikovna analiza suvremenog namještaja i uporabnih predmeta. Boja i materijali u prostoru. Psihologija boje. Uloga boja i materijala u feng shui metodi oblikovanja prostora. Obilježja uporabe i opremanja radnih prostora javne namjene. Odnos namještaja i namjenskog prostora. Analiza funkcionalnih grupa namještaja u odnosu na određenu prostornu jedinicu javne namjene. Urbana oprema.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Neufert, E. 2000: Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb.
2.     Grey, J., Ardley, S. i sur. 2001: Dizajn stanovanja, Znanje, Zagreb.
3.     Lawrence, M. 1997: Dekoriranje i uređenje doma, Dušević&Kršovnik, Rijeka.
4.     *** 1999: Living spaces, Ecological Building and Design, Öko test, Könemann, English Edition, (Edit.: Schmitz-Gunther T.), Mladinska knjiga tiskarna d.d., Ljubljana.

 


Preporučena literatura:
5.     Noblet de, J. 1999: Dizajn, pokret i šestar, Golden marketing, Zagreb.
6.     Cerver, F. A. 2000: Modernes wohndesign, Könemann, Köln.
7.     Grbac, I. 2005: Krevet i zdravlje, sveučilišni udžbenik, Zagreb, odabrana poglavlja.
8.     Neidhart, V. 1997: Čovjek u prostoru, Školska knjiga, Zagreb.
9.     Panero, J., Zelnik, M. 1987: Antropološke mere i interijer, Zbirka preporuka za standarde u projektiranju, IRO "'Građevinska knjiga"', Beograd.
10.     Asensio, P. 2002: Furniture design/Möbel Design/ Design de meubles/Meubles de dise?o, teNeues Publishing Group, NewYork US, Dusseldorf Germany, London UK, Barcelona Spain.


Nositelji

izv. prof. dr. sc. Danijela Domljan

Izvanredna profesorica

Email: ddomljan@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Danijela Domljan

Izvanredna profesorica

Email: ddomljan@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije