YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Međunarodno tržište drvnih proizvoda (DD)

DD-1280
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Drvno gospodarstvo. Osnovne značajke prerade drva, proizvodnje namještaja te proizvodnje i prerade papira. Osnovne značajke međunarodnih tržišta drvnih proizvoda. Strategije razvoja i rasta drvnog gospodarstva na međunarodnom tržištu. Agregatna potražnja i model multiplikatora. Istraživanje međunarodnog tržišta namještaja i ostalih drvnih proizvoda. Metode prikupljanja, sistematizacije i obrade informacija o europskom i svjetskom tržištu drvnih proizvoda. Mjerenje ekonomskog uspjeha drvnog gospodarstva na međunarodnom tržištu. Metode izračunavanja potrošnje, izvoza, uvoza i proizvodnje na međunarodnom tržištu namještaja i ostalih drvnih proizvoda. Tehnike prezentacije dobivenih podataka u istraživanju međunarodnih tržišta. Utjecaj makroekonomske politike pojedinih država na rast i razvoj drvnog gospodarstva. Kriteriji za praćenje udjela drvnog gospodarstva u cjelokupnom gospodarstvu. Udjel u industriji te udjel u bruto domaćem proizvodu. Praćenje trendova prodaje pojedinih drvnih proizvoda na svjetskom tržištu. Informacije o kretanju zaposlenosti, strukturi zaposlenih, plaća zaposlenih, prihoda poduzeća te investicijskih ulaganja na međunarodnom tržištu drva i drvnih proizvoda.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Sabadi, R., 1992: Šumarska politika, Hrvatske šume, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
2.     Samuelson, P.A., Nordhaus, W. 2000: Ekonomija, Mate, Zagreb.
3.     Motik, D. 2002: Tržište namještaja i ostalih drvnih proizvoda Republike Hrvatske do 2001. godine, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1 - 190.
4.     Rohatinski, Ž., Santini, G. 1998: Ekonomska politika, Rifin d.o.o., Zagreb.


Nositelji

dr. sc. Andreja Pirc Barčić

Izvanredna profesorica

Email: apirc@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Darko Motik

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dmotik@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije