YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Upravljanje projektima (DD)

DD-2379
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Projekti unutar proizvodnog sustava. Određivanje aktivnosti na projektu, upravljanje projektima, metode i tehnike upravljanja projektima, Ganttov dijagram unaprijed i unatrag, mrežni dijagrami, vrste mrežnih dijagrama i njihova primjena, određivanje resursa za provedbu projekta u preradi drva i proizvodnji namještaja. Plan i projekt. Pristup planiranju i poslovnom planu poduzetnika, poslovni plan, pothvat, projekt, investicijski projekt i investicijska studija s primjenom iz prerade drva i proizvodnje namještaja. Poduzetnički projekti. Informacija o poduzetniku ? investitoru, analiza tržišta nabave i prodaje s primjerima iz drvne branše, tehnološko-tehnička analiza organizacije poslovanja u preradi drva i proizvodnji namještaja, lokacijska analiza, financijska priprema projekta, ocjena učinkovitosti i osjetljivosti, namjena poslovnog plana poduzetnika, struktura poslovnog plana poduzetnika, donošenje optimalne poduzetničke odluke, važne poslovne i vremenske komponente projekta i poslovnog plana. Vrijednost poduzeća. Ograničenja u poslovanju poduzeća u preradi drva i proizvodnji namještaja, osnove gospodarskog računa, kamatni račun, jednostavni i složeni kamatni račun, poslovanje s bankom, krediti, otplata kredita, ekonomska ocjena investicijskog projekta. razdoblje povrata investiranih sredstava, profit, profitna stopa.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Cingula, M., Hunjak, T., Ređep, M, 2004: Poslovno planiranje, RRIF, Zagreb.
2.     Cingula, M., 2001: Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat, RRIF, Zagreb.
3.     *** 1999: Poslovni plan poduzetnika, Masmedia, Zagreb.
4.     Demeter, D., Stepić, D. 1990: Project management, Otvoreno sveučilište, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
5.     Osmanagić Bedenik, N. 2002: Operativno planiranje, Školska knjiga, Zagreb.
6.     Bangs, D. H. Jr. 1998: Kako napraviti poslovni plan, Jakubin i sin, Zagreb.


Nositelji

prof. dr. sc. Denis Jelačić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: djelacic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Denis Jelačić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: djelacic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije