YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Tehnološka priprema rada (DD)

DD-1159 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Ciljevi i zadaće pripreme proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja. Tehnološka, operativna priprema proizvodnje i raspodjela poslova. Priprema proizvodnje kao dio upravljačkog podsustava. Suvremeni sustavi i koncepcije upravljanja proizvodnjom. Radni nalog kao osnovni nositelj informacije o vođenju proizvodnje. Planiranje, lansiranje, izvršavanje i kontrola radnih naloga. Utvrđivanje sastavnice proizvoda. Vrste sastavnica. Određivanje potrebnog normativa materijala. Vježba: Određivanje potreba materijala. Utvrđivanje normativa vremena, vremena izradbe i vremena radnog naloga. Vježba: Određivanje potrebnog vremena za radni nalog. Utvrđivanje koeficijenta protoka. Izradba terminskih planova. Utvrđivanje prioriteta lansiranja radnih naloga. Upravljanje materijalom. Metode utvrđivanja optimalnih veličina zaliha. Metode utvrđivanja kapaciteta. Kontrola i evidencija izvršenja proizvodnje. Vježba: Određivanje potreba za kapacitetima. Raspodjela rada i obračun radnog naloga. Umnožavanje, kompletiranje i lansiranje proizvodne dokumentacije. Evidencija i analiza izvršavanja operativnog plana. Obračun proizvodnje, radnih naloga i analiza izvršenja. Vježba: Projektiranje pripreme proizvodnje i kompletiranje tehnološke dokumentacije. Dokumentacija pripreme proizvodnje. Hodogram dokumentacije pripreme proizvodnje kao dio informacijskog podsustava. Projektiranje upravljačko-informacijskih sustava u preradi drva i proizvodnji namještaja. Osnove projektiranja upravljačko-informacijskih sustava. Sustavni, analitički i sintetički pristup projektiranju. Vježba: Projektiranje upravljačko-informacijskog sustava u poduzeću. Prezentacija individualnih projekata studenata. Završno predavanje i anketa o kvaliteti nastave
Literatura:

Obavezna literatura:
1.    Jelačić, D. 1998.: Priprema proizvodnje I, Neodidacta, Zagreb
2.   Jelačić, D. 1998.: Priprema proizvodnje II, Neodidacta, Zagreb

3.   Grladinović, T. 1999: Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi drva i proizvodnji namještaja, Šumarski fakultet, Zagreb

 


Preporučena literatura:
4.     1. Figurić, M., i ostali, 1992.: Proizvodni sustavi u drvnoj industriji I, Šumarski fakutet, Zagreb
 


Nositelji

prof. dr. sc. Denis Jelačić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: djelacic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Denis Jelačić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: djelacic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije