YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Specijalni proizvodi od drva

DD-1271
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Olovke. Povijest olovaka. Vrste drva. Šibice. Vrste drva. Kalupi. Proizvodnja kalupa. Potpetice. Bačve. Bačve za alkoholne i nealkoholne tekućine. Lake bačve. Bačve lake konstrucije od dužica. Cilindrične bačve od šperovana drva. Drvena ambalaža. Sanduci. Sirovina. Izrada dijelova. Norme za sanduke od piljene građe. Lignoston. Bukov lignoston. Proizvodnja bukova lignostona. Struktura. Gustoća. Promjene sadržaja vode, bubrenje i utezanje. Čvrstoća. Radnja loma. Brezov lignoston. Upotreba lignostona. Drveni briketi. Sirovine. Proizvodnja. Postrojenja za briketiranje. Drvene kuće. Drvene kuće od tesana i piljena drva. Drvene kuće od lakih građevinskih ploča. Drvene kuće od iverica. Glazbala. Akustička svojstva drva i brzina i otpor zvuka u drvu za izradu glazbala.Uspoređivanje akustičkih svojstava vrsta drva koja se koriste u izradi glazbala. Grupe glazbenih instrumenata kod kojih se upotrebljava drvo. Vrste i svojstva drva za glazbene instrumente. Igračke. Namjena igračaka. Tehnike izrade igračaka. Vrste i svojstva drva za izradu igračaka. Galanterija. Podjela galanterije prema namjeni. Vrste i svojstva drva za izradu galanterije. Drvo u brodogradnji. Tipovi šuma za upotrebu drva u brodogradnji. Vrste drva za brodogradnju. Brodovi i brodice od drva. Dijelovi brodova i brodica. Zahtjevi brodograđevne tehnike i njenih konstrukcija. Izbor vrsta drva . Svojstva drva za brodogradnju. Drvo za rezbarstvo i intarzije. Tehnički zahtjevi za upotrebu drva u rezbarstvu i intarzijama. Primjena drva za izradu sportskih naprava i rekvizita.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bađun, S. 1979: Tehnološke karakteristike drva I, skripta, Zagreb, 1 - 50.
2.     Govorčin, S., Sinković,T. 2002: Specijalni proizvodi od drva, interna skripta, Zagreb, (CD)
3.     Ugrenović, A., Horvat, I. 1950: Tehnologija drveta, Zagreb, 1 - 502.

 


Preporučena literatura:
4.     Panshin, A.J., deZeeuw., C. 1980: Textbook of Wood Technology, 4th Edition. McGraw-Hill Series in Forest Resources. McGraw-Hill Book Company, New York.
5.     Forest Products Laboratory, 1999: Wood Handbook - Wood as an Engineering Material. Gen. Tech. Rep. FPL-GTR-113. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI.
6.     WOOD Magazine 1993: Classic Woodworking Woods And How to Use Them, Better Homes and Gardens WOOD Magazine, Meredith Books, Des Moines, IA.
7.     Jackson, A. and D. Day 1991: Good Wood Handbook: The Woodworker's Guide to Identifying, Selecting and Using the Right Wood. HarperCollins Publishers Ltd, London.


Nositelji

Tomislav Sinković
prof. dr. sc. Tomislav Sinković

Redoviti profesor

Email: tsinkovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Tomislav Sedlar
doc. dr. sc. Tomislav Sedlar

Docent

Email: tsedlar@sumfak.unizg.hr
više
Branimir Jambreković
Branimir Jambreković dr.sc.

poslijedoktorand,

Email: bjambreko@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije