×

Diplomski studiji

UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

  • upisi će se 30. rujna 2020. godine. Za upis je potrebno donijeti dokaz o uplati troškova upisa na diplomski studij u iznosu 350,00 kn.

DIPLOMSKI STUDIJ ŠUMARSTVO, SMJER: UZGAJANJE I UREĐIVANJE ŠUMA S LOVNIM GOSPODARENJEM

Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstva ili Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, kao i srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija. Pristupnici koji se prijavljuju za upis na diplomski studij Šumarstvo, a nisu završili preddiplomski studij Šumarstvo, imaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 16 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Šumarskog fakulteta ili drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka šumarstva.


DIPLOMSKI STUDIJ ŠUMARSTVO, SMJER TEHNIKA, TEHNOLOGIJA I MANAGEMENT U ŠUMARSTVU


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstva ili Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, kao i srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija. Pristupnici koji se prijavljuju za upis na diplomski studij Šumarstvo, a nisu završili preddiplomski studij Šumarstvo, imaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 15 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Šumarskog fakulteta ili drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka.


DIPLOMSKI STUDIJ URBANO ŠUMARSTVO, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstva ili Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, kao i srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija. Pristupnici koji se prijavljuju za upis na diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, a nisu završili preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, imaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 15 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Šumarskog fakulteta ili Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.DIPLOMSKI STUDIJ DRVNOTEHNOLOŠKI PROCESI


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Drvne tehnologije, preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije, kao i ostale sveučilišne preddiplomske studije. Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, imaju pravo upisa bez polaganja razredbenog ispita. Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, polažu razredbeni ispit. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 12 obaveznih predmeta i diplomski rad, a iz ponude izbornih predmeta upisuju po dva izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka drvne tehnologije.


DIPLOMSKI STUDIJ OBLIKOVANJE PROIZVODA OD DRVA


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Drvne tehnologije, preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije, kao i ostale sveučilišne preddiplomske studije. Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, imaju pravo upisa bez polaganja razredbenog ispita. Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, polažu razredbeni ispit. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 12 obaveznih predmeta i diplomski rad, a iz ponude izbornih predmeta upisuju po dva izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka drvne tehnologije.

 

Obavijesti

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije