×

Diplomski studiji

UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

Razredbeni ispit za studente koji upisuju diplomski sveučilišni studij Drvne tehnologije – (Drvno tehnološke procese ili Oblikovanje proizvoda od drva), a prethodno nisu završili preddiplomski studij Drvne tehnologije provodit će se u petak 27. rujna 2019. u 10.00 sati, u dvorani IV-226 (stara zgrada), prijave za razredbeni ispit se podnose do 26. rujna 2019. do 15:00 sati.

Pristupnici moraju na razredbeni ispit donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Obavijest o rezultatima razredbenog postupka objavit će se u petak 27. rujna 2019. do 16.00 sati na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Šumarskog fakulteta.

  • upisi će se održati 1., 2., i 3. listopada 2019. godine. Za upis je potrebno donijeti dokaz o uplati troškova upisa na diplomski studij u iznosu 350,00 kn.

DIPLOMSKI STUDIJ ŠUMARSTVO, SMJER: UZGAJANJE I UREĐIVANJE ŠUMA S LOVNIM GOSPODARENJEM

Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstva ili Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, kao i srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija. Pristupnici koji se prijavljuju za upis na diplomski studij Šumarstvo, a nisu završili preddiplomski studij Šumarstvo, imaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 16 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Šumarskog fakulteta ili drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka šumarstva.


DIPLOMSKI STUDIJ ŠUMARSTVO, SMJER TEHNIKA, TEHNOLOGIJA I MANAGEMENT U ŠUMARSTVU


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstva ili Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, kao i srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija. Pristupnici koji se prijavljuju za upis na diplomski studij Šumarstvo, a nisu završili preddiplomski studij Šumarstvo, imaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 15 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Šumarskog fakulteta ili drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka.


DIPLOMSKI STUDIJ URBANO ŠUMARSTVO, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstva ili Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, kao i srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija. Pristupnici koji se prijavljuju za upis na diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, a nisu završili preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, imaju obvezu polaganja razlikovnih predmeta. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 15 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Šumarskog fakulteta ili Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.DIPLOMSKI STUDIJ DRVNOTEHNOLOŠKI PROCESI


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Drvne tehnologije, preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije, kao i ostale sveučilišne preddiplomske studije. Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, imaju pravo upisa bez polaganja razredbenog ispita. Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, polažu razredbeni ispit. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 12 obaveznih predmeta i diplomski rad, a iz ponude izbornih predmeta upisuju po dva izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka drvne tehnologije.


DIPLOMSKI STUDIJ OBLIKOVANJE PROIZVODA OD DRVA


Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Drvne tehnologije, preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije, kao i ostale sveučilišne preddiplomske studije. Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, imaju pravo upisa bez polaganja razredbenog ispita. Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, polažu razredbeni ispit. Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 12 obaveznih predmeta i diplomski rad, a iz ponude izbornih predmeta upisuju po dva izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka drvne tehnologije.

 

Obavijesti

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije