YouTube
Instagram
Facebook
×

Diplomski studiji


UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

  • Upisi će se održati 30. rujna i 1. listopada 2021. godine u vremenu od  9:00 - 13:00 sati. Za upis je potrebno donijeti dokaz o uplati troškova upisa na diplomski studij u iznosu 250,00 kn.

DIPLOMSKI STUDIJ ŠUMARSTVO, SMJER: UZGAJANJE I UREĐIVANJE ŠUMA S LOVNIM GOSPODARENJEM

Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Šumarstva, preddiplomski sveučilišni studij Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, te sveučilišne preddiplomske studije u području biotehničkih znanosti.

Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Šumarstva, preddiplomski sveučilišni studij Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, te sve sveučilišne preddiplomske studije u području biotehničkih znanosti, obvezni su upisati, odslušati i položiti slijedeća dva razlikovna predmeta za stjecanje uvjeta za upis u III semestar.

  1. Uzgajanje šuma I                    7 ECTS
  2. Osnove uređivanja šuma        7 ECTS

Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 16 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije ili drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka šumarstva.


DIPLOMSKI STUDIJ ŠUMARSTVO, SMJER TEHNIKA, TEHNOLOGIJA I MANAGEMENT U ŠUMARSTVU

Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Šumarstva, preddiplomski sveučilišni studij Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, te sveučilišne preddiplomske studije u području biotehničkih znanosti.

Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Šumarstva, preddiplomski sveučilišni studij Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, te sve sveučilišne preddiplomske studije u području biotehničkih znanosti, obvezni su upisati, odslušati i položiti slijedeća dva razlikovna predmeta za stjecanje uvjeta za upis u III semestar.

  1.  Pridobivanje drva 1                7 ECTS
  2. Osnove uređivanja šuma        7 ECTS

Studij traje 2 godine odnosno 4 semestra, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 15 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije ili drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka.


DIPLOMSKI STUDIJ URBANO ŠUMARSTVO, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, preddiplomski sveučilišni studij Šumarstva, preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, te sveučilišne preddiplomske studije u području biotehničkih znanosti.

Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, preddiplomski sveučilišni studij Šumarstva, preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija, te sve sveučilišne preddiplomske studije u području biotehničkih znanosti, obvezni su upisati, odslušati i položiti jedan razlikovni predmeta za stjecanje uvjeta za upis u III semestar.

  1. Arborikultura               5 ECTS

Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 15 obaveznih predmeta i diplomski rad, kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije ili Sveučilišta u Zagrebu, po tri izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.DIPLOMSKI STUDIJ DRVNOTEHNOLOŠKI PROCESI

Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Drvne tehnologije, preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija.

Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija ili preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija mogu se kao redoviti studenti upisati ako su završili preddiplomske sveučilišne studije uz obvezu polaganja dva razlikovna predmeta za stjecanje uvjeta za upis u III semestar.

  1. Tehnička svojstva drva I                     8 ECTS
  2. Tehnologija finalne obrade drva          6 ECTS

Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 12 obaveznih predmeta i diplomski rad, a iz ponude izbornih predmeta upisuju po dva izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka drvne tehnologije.


DIPLOMSKI STUDIJ OBLIKOVANJE PROIZVODA OD DRVA

Pravo upisa imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Drvne tehnologije, preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija.

Pristupnici koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij Drvna tehnologija ili preddiplomski stručni studij Drvna tehnologija mogu se kao redoviti studenti upisati ako su završili preddiplomske sveučilišne studije uz obvezu polaganja dva razlikovna predmeta za stjecanje uvjeta za upis u III semestar.

  1. Tehnička svojstva drva I                     8 ECTS
  2. Tehnologija finalne obrade drva          6 ECTS

Studij traje 2 godine odnosno 4 semestara, a njime se stječe 120 ECTS bodova. Studenti upisuju 12 obaveznih predmeta i diplomski rad, a iz ponude izbornih predmeta upisuju po dva izborna predmeta u 1., 2. i 3. semestru.


Akademski naziv po završetku studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka drvne tehnologije.

 

Obavijesti

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije