YouTube
Instagram
Facebook
×

doc. dr. sc. Matija Jug

Docent

Matija Jug

Lokacija: siva zgrada, paviljon IV, 1. kat, soba 120

Telefon kućni: +385 01 2352 429

E-mail: mjug@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: četvrtak 10 do 12 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2017 - 2019: docent
2014 - 2017: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2008 - 2014: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2008 - 2019: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
2007 - 2008: TVIN d.d. Virovitica

 

Nastava

Informatika - Stručni studij - Drvna tehnologija
Transport i skladištenje - Stručni studij - Drvna tehnologija
Strojevi i alati u obradi drva 1 - Stručni studij - Drvna tehnologija
Strojevi i alati u obradi drva 2 - Stručni studij - Drvna tehnologija
Transportna tehnika u drvnoj industriji – Preddiplomski studij - Drvna tehnologija
Rukovanje materijalom – Diplomski studij - Drvnotehnološki procesi

 

Znanstveni interesi

Transport u drvnoj industriji
Rukovanje materijalom
Konstruiranje pomoću računala
Strojevi i uređaji.


Projekti

Znanstveni

  • STRUNA-05-2016 projekt: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA).
  • Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: Optimiranje energijskih i ergonomskih čimbenika mehaničke obrade drva (MB: 068-0682094-2095). (istraživač) (2007.-2013.)

Stručni

  • IRI projekt: Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine. (suradnik projektnih aktivnosti–usporedba kvantitativnog, kvalitativnog i vrijednosnog iskorištenja hrastovih piljenica pri različitim tehnologijama proizvodnje drvnih elemenata; usporedna istraživanja obilježja rukovanja materijalom pri različitim tehnologijama prerade piljenica)(2018.- )


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije