YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Transport i skladištenje

SS124
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Transportna sredstva u drvnoj industriji. Sredstva prekidne dobave. Sredstva neprekidne dobave. Vitla. Dizalice. Granici. Industrijska vozila. Ručna industrijska vozila. Motorna industrijska vozila. Cestovna vozila. Konvejeri. Mehanička prenosila s vlačnim elementom. Mehanička prenosila bez vlačnog elementa. Hidraulički transport. Zračni konvejeri. Transportni sustavi drvne industrije. Nužnost primjene zračnih konvejera u drvnoj industriji. Zadaće zračnih konvejera. Prednosti i nedostaci. Načini kontrole zaprašenosti u radnome prostoru. Svojstva čestica usitnjenoga drva. Definicija veličine čestica. Zrnatost, granulometrijski sastav usitnjenoga drva. Sadržaj vode. Nasipna gustoća. Nasipni kut. Stlačivost. Eksplozivnost. Abrazivnost. Biološki učinci na ljudski organizam. Teorijske osnove rada zračnih konvejera. Sastavnice zračnih konvejera. Usisna ušća. Cjevovodi (usisni i tlačni). Ventilator. Elektromotor. Odvajač drvnih čestica. Vrste zračnih konvejera u drvnoj industriji. Usisni uređaji. Usisno-tlačni sustavi. Tlačni sustavi. Podjela prema tlaku. Podjela prema koncentraciji. Pojedinačni sustavi. Pokretni pojedinačni sustavi. Središnji (centralni) sustavi. Kombinirani odsisno-transportni sustavi. Izbor sustava za otprašivanje u drvnoj industriji. Projektiranje sustava zračnih konvejera. Elementi proračuna konvejera. Gustoća transportirane smjese. Promjeri cijevovoda. Brzine. Količina protoke. Otpori. Pad tlaka. Izbor ventilatora i elektromotora. Izbor odvajača čestica. Kontrola rada sustava zračnih konvejera. Određivanje pogonske točke ventilatora. Mjerenje brzine zraka na ušću. Mjerenje brzine zraka u cjevovodu. Određivanje količone protoka zraka. Mjerenje statičkog, totalnog i dinamičkog tlaka. Određivanje korisnosti ventilatora. Energetske analize rada zračnih konvejera. Jedinični utrošak energije. Toplinska bilanca prostora s izvedenim zračnim konvejerom. Usporedba s mehaničkim konvejerima s energetskog aspekta. Regulacija brzine vrtnje ventilatora. Mogućnosti smanjenja potrošnje energije. Granični broj usisnih ušća. Odvajači i čistila. Izvedbe. Izbor odvajača drvnih čestica. Sustav za spriječavanaje eksplozije smjese. Ekološki i ergonomski kriteriji količine drvne prašine u pročišćenom zraku i u zraku na radnom mjestu. Štetni utjecaji drvne prašine. Zaštita. Metode smanjenja emisije drvne prašine u radnu okolinu. Pravilnici i norme.

Nositelji

Matija Jug
doc. dr. sc. Matija Jug

Docent

Email: mjug@sumfak.hr
više
Ružica Beljo Lučić
prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: rbeljo@sumfak.hr
više

Suradnici

Matija Jug
doc. dr. sc. Matija Jug

Docent

Email: mjug@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije