YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Organizacija proizvodnje 1 (SS)

SS401N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Organizacija kao znanost i struka; Razvoj organizacijskih znanosti; Organizacija kao sastavni dio drvne tehnologije; Organizacijsko-tehnološke specifičnosti proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja Osnove suvremene koncepcije funkcioniranja industrijskog poduzeća za preradu drva i proizvodnju namještaja (JIT-CIM-PPS); Poslovna i proizvodna logistika; Sustavni pristup menadžmenta procesa u industrijskom poduzeću za preradu drva i proizvodnju namještaja; Identifikacija objekta u poslovnom sustavu; Poslovni sustav, proizvodni sustav, tehnološki sustav i obradni sustav; Procesno orjentirana organizacija struktura poslovnog sustava drvno-prerađivačkih poduzeća; Proizvodni i poslovni procesi u industrijskom poduzeću za preradu drva; Raščlanjivanje i integracija proizvodnih i poslovnih procesa Osnove teorije proizvodnje; Podjela proizvodnje; Načela projektiranja tehnoloških sustava u industrijskoj preradi drva; Projektiranje kapaciteta tehnoloških procesa; Proizvodni i poslovni ciklus kao temeljni problem vođenja tehnoloških procesa u industrijskoj preradi drva Karakteristični proizvodni procesi u preradi drva; Priprema i vođenje proizvodnje prerade drva; Tehnološki procesi; Logistika proizvodnje i unutarnjeg transporta; Karakteristični procesi proizvodnje; Studija rada; Procesi racionalizacije rada; Procesi podučavanja u radu; Procesi zaštite i sigurnosti na radu; Procesi u održavanju uređaja i postrojenja u industriji prerade drva; Koncepcija i modeli primjenjeni u industrijskoj preradi drva Procesi u osiguravanju i kontroli kvalitete proizvoda, proizvodnje i poslovanja; Razvoj područja kontrole i osiguranja kvalitete; Sustavi kontrole kvalitete; Metode statističke kontrole; Troškovi osiguranja i upravljanja kvalitetom; Pregled normi serije ISO; Kontrola kvalitete u preradi drva i proizvodnji namještaja - specifični slučajevi.

Nositelji

doc. dr. sc. Krešimir Greger

Docent

Email: kgreger@sumfak.hr
+385 01 2352 484 više
Kristina Klarić
doc. dr. sc. Kristina Klarić

Docentica

Email: kklaric@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Krešimir Greger

Docent

Email: kgreger@sumfak.hr
+385 01 2352 484 više
Kristina Klarić
doc. dr. sc. Kristina Klarić

Docentica

Email: kklaric@sumfak.hr
više
Ivana Perić
doc. dr. sc. Ivana Perić

Docentica

Email: iperic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije