YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Troškovi i kalkulacije (SS)

SS403N - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Analiza sustava drvno-tehnoloških procesa, Osnovna znanja iz menadžmenta troškova za diplomirane inženjere drvne tehnologije, Povezanost sustava financijskog računovodstva sa menadžerskim računovodstvom i računovodstvom troškova, Posebnosti industrijske prerade drva i proizvodnje namještaja, Analiza uspješnosti proizvodnje, Pokazatelji likvidnosti, Pokazatelji učinkovitosti korištenja obrtne imovine (pokazatelji aktivnosti), Pokazatelji profitabilnosti (rentabilnosti), Pokazatelji ekonomičnosti, Pokazatelji proizvodnosti rada, Studiji slučajeva iz prerade drva i proizvodnje namještaja, Izbor odgovarajućih metoda utvrđivanja pokazatelja uspješnosti prilagođenih preradi drva Temeljne odrednice financijskog računovodstva, Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Novčani tijek, Studij slučajeva iz poduzeća prerade drva i proizvodnje namještaja Menadžment troškova, Pristup menadžmentu troškova, Troškovi u poslovnom odlučivanju, Tradicionalna, ciljana, statična i aktivna koncepcija menadžmenta troškova, Modeli menadžmenta troškova proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja Troškovi, Pojmovno određivanje troškova, Podjela troškova, Specifični troškovi u preradi drva i proizvodnji namještaja, Studij slučajeva Menadžersko računovodstvo, Koncepcija menadžerskog računovodstva, Specifičnosti proizvodnje proizvoda od drva, Sirovine i materijali na zalihi, Poluproizvodi na zalihi, Gotovi proizvodi na zalihi, Roba, Studij slučajeva iz prerade drva, proizvodnje namještaja i trgovine drvom i drvnim proizvodima Menadžerske kalkulacije proizvoda i usluga, Podjela kalkulacija u pojedinim tipovima proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja, Kalkulacije u pilanskoj proizvodnji, Kalkulacija u proizvodnji klasičnog (punog) parketa, Kalkulacija u proizvodnji lamel parketa (mozaik parket), Kalkulacija u proizvodnji gotovog dvoslojnog parketa, Kalkulacija tzv. masivnog parketa, Kalkulacija gotovog dvoslojnog parketa, Kalkulacija u proizvodnji rezanoga (plemenitog) furnira, Kalkulacija za namještaj, Kalkulacije cijene drveta na panju, Kalkulacije u trgovini drvom Suprotnost koncepcija - apsorpcijski pristup troškovima nasuprot marginalnom pristupu i bruto dobit nasuprot kontribucijskoj marži sa studijem slučajeva u preradi drva i proizvodnji namještaja Integralni menadžerski model vođenja proizvodnje specifičan za preradu drva i proizvodnju namještaja s naglaskom na planiranje, lansiranje i obračun troškova proizvodnje.

Nositelji

prof. dr. sc. Darko Motik

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dmotik@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Andreja Pirc Barčić

Docentica

Email: apirc@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije