YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Strukturna svojstva drva

SS101N
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Uvod: Zadaci anatomije drva. Porijeklo drva u sistematici biljnog carstva. Komercijalno korištenje. Metode rada u anatomiji drva. Struktura vaskularnog bilja: Osnovni dijelovi vaskularne biljke, primarni i sekundarni rast. Kambij: organizacija stanica, veličine, načini diobe, vrijeme djelovanja, postakmbijski rast stanica. Stanica i stanična stijenka. Histološka građa drva četinjača: tipovi stanica i staničja, njihov raspored i oblik, korisna obilježja u identifikaciji drva četinjača, komparativna anatomija raznih vrsta drva četinjača. Histološka građa drva listača: tipovi stanica i staničja, njihov raspored i oblik, korisna obilježja u identifikaciji drva listača. Komparativna anatomija raznih vrsta drva listača, vodič kroz ključ za prepoznavanje važnijih komercijalnih vrsta drva uz upotrebu povećala. Makroskopska građa drva. Sekundarno kožno staničje. Identifikacija drva: metode, granične mogućnosti, ključevi za identifikaciju. Varijacije građe drva unutar vrste i unutar stabla. Utjecaj građe drva na svojstva i upotrebu drva. Nepravilnosti građe drva: Reakcijsko drvo, kompresijske greške, lomna srž, usukanost žice, kvrge, lažni i prekinuti godovi
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Špoljarić, Z., 1978: Anatomija drva, skripta za slušače Šumarskog odjela Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 266 str.
2.     Trajković, J., 2016: Svojstva strukture drva, interna skripta Zavoda za znanost o drvu.

 

Preporučena literatura:
3.     Panshin, A. J.; Zeew, C. de, 1980: Textbook of wood technology, McGraw-Hill, Inc. 722 str.
4.     Schweingruber, F.H., 1990: Anatomy of European woods, Paul Haupt Berne and Stuttgart Publishers, 800 str.
5.     Špoljarić, Z.; Petrić, B.; Šćukanec, V., 1969: Višejezični rječnik stručnih izraza u anatomiji drva, Poslovno udruženje šumskoprivrednih organizacija, Zagreb, 85 str
6.     *** Šumarska enciklopedija, HLZ, 1978

 

 


Nositelji

Bogoslav Šefc
izv. prof. dr. sc. Bogoslav Šefc

Izvanredni profesor

Email: bsefc@sumfak.hr
više
Jelena Trajković
prof. dr. sc. Jelena Trajković

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: jtrajkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

Bogoslav Šefc
izv. prof. dr. sc. Bogoslav Šefc

Izvanredni profesor

Email: bsefc@sumfak.hr
više
Iva Ištok
doc. dr. sc. Iva Ištok

Docentica

Email: iistok@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije