YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Proizvodnja namještaja 2.

SS116B - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Uvod, Stanje i razvojni trendovi. Podloge za površinsku obradu. Utjecaji podloge na kvalitetu površinske obrade drva. Materijali za površinsku obradu drva: materijali za pripremu površine, materijali za izbjeljivanje i bijeljenje, materijali za promjenu boje drva. Tradicionalni materijali za površinsku obradu namještaja, suvremeni materijali za površinsku obradu namještaja. Materijali za konačnu obradu stvrdnutih filmova. Izbor materijala. Osnovne vrste veziva, otapala, proces stvaranja filma. Priprema površine: brušenje, četkanje odsmoljavanje. Postupci nanošenja materijala za površinsku obradu namještaja. Postupci sušenja i otvrdnjavanja prekrivnih materijala. Lakiranje pojedinim vrstama lakova. Sustavi površinske obrade finalnih proizvoda. Zaštita okoliša i zaštita na radu za vrijeme procesa površinske obrade. Zakonski propisi. Greške površinske obrade drva. Osnovni postupci ispitivanja kvalitete materijala za površinsku obradu. Površinska obrada drva u graditeljstvu. Materijali. Utjecaj podloge. Utjecaji vlage, svjetlosti, zagađivača. Priprema podloge. Postupci nanošenja materijala i postupci sušenja-otvrdnjavanja. Uklanjanje starih prevlaka, obnavljanje.

Nositelji

prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: vjirous@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Josip Miklečić
izv. prof. dr. sc. Josip Miklečić

Izvanredni profesor

Email: jmiklecic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije