YouTube
Instagram
Facebook
×

Terenska i laboratorijska istraživanja tla

Nikola Pernar, Darko Bakšić i Ivan Perković


 

Terenska i laboratorijska istraživanja tla - priručnik za uzorkovanje i analizu” sveučilišni je priručnik izdan u 2013. godini na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, uz suizdavača Hrvatske šume d.o.o. Priručnik na cjelovit način obrađuje pitanja i probleme vezane uz terenska i laboratorijska istraživanja. Može se podijeliti u dva dijela. U prvom dijelu na 73 stranice prikazan je terenski dio rada gdje se detaljno opisuje plan i način uzorkovanja, te uzorkovanje iz genetskih horizonata u pedološkim profilima. Drugi dio priručnika na 110 stranica opisuje analitičke postupke u laboratoriju koji zadovoljavaju ISO norme. Priručnik je podijeljen na pet poglavlja, odnosno na dvanaest potpoglavlja.

 

Opširnije

NARUDŽBENICA

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije