YouTube
Instagram
Facebook
×

Tlo – nastanak značajke, gospodarenje

Nikola Pernar


 

Knjiga „Tlo; nastanak, značajke, gospodarenje“, autora prof. dr. sc. Nikole Pernara, sveučilišni je udžbenik namijenjen stjecanju temeljnih znanja o tlu, o procesima njegova nastanka, o njegovoj građi i značajkama pojedinih sastavnica, o
zakonitosti njegovog rasprostranjenja, o njegovim ulogama u ekosustavu te o tlu kao prirodnom dobru koje ima osobiti značaj u konceptu održivog gospodarenja terestričnim ekosustavom. Namijenjena je prvenstveno studentima  šumarskog fakulteta, ali bi mogla koristiti svima kojima su potrebna stručna znanja za donošenje kvalitetnih odluka u gospodarenju terestričnim ekosustavom, bilo u šumarstvu, poljoprivredi, vodoprivredi, građevinarstvu, zaštiti prirode i
okoliša, prostornom planiranju i sl.


Dakako, mogla bi koristiti i ljubiteljima prirode, ali i studentima poslijediplomskih studija na kojima su potrebna specifična znanja o tlu.

 

Knjiga ima XVIII + 799 str., 174 slike i 87 tablica. Strukturirana je u 12 poglavlja. Nakon svakog poglavlja je popis korištene literature, a na kraju knjige je kazalo pojmova.

 

Poglavlja:
1. Uvod – definicija, uloge i značaj tla
2. Izvori, sastav i dinamika mineralne sastavnice tla
3. Organizmi i organska tvar tla
4. Fizičke značajke tla
5. Sorpcijske značajke tla
6. Kemizam kapljevite faze tla i kemijske elementi u tlu
7. Geneza i evolucija tla
8. Morfologija tla
9. Klasifikacija i značajke tala
10. Geografija tla
11. Tlo u gospodarenju terestričnim ekosustavima
12. Degradacija tla i mjere njegove zaštite

 


Nakladnik je Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet.

 

NARUDŽBENICA 

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije