YouTube
Instagram
Facebook
×

Osnove uređivanja šuma

Prof. dr. sc. Jura Čavlović


 

Sveučilišni udžbenik „Osnove uređivanja šuma“ autora prof. dr. sc. Jure Čavlovića obrađuje opće teme kao što su načini i vrste gospodarenja šumama, elementi i obilježja razvoja sastojinskih struktura kao podloge za definiranje  eoretskih modela šume, normaliteti i teoretski modeli šume za regularni, preborni i raznodobni način gospodarenja, vremenske i prostorne sastavnice uređivanja šuma te teoretske osnove određivanja mogućega sječivog prihoda ovisno o načinima gospodarenja, uz prikaz povijesnog razvoja uređivanja šuma i razvoja načela potrajnosti gospodarenja šumama.


Radi lakšeg razumijevanja i povezivanja teoretske i praktične dimenzije i aktualnosti sadržaja, pri obradi pojedinih tema i nastavnih cjelina korišteni su odgovarajući primjeri aktualnih problema s područja gospodarenja i uređivanja šuma, koji su dio vlastitih istraživanja ili istraživanja drugih autora. Jednako tako, iako teme obrađene u udžbeniku imaju temeljno i općenito značenje, u tekstu se nastojala naglasiti važnost i istaknuti značenje višenamjenskih, integralnih i prirodi bliskih pristupa gospodarenja šumama, u skladu s današnjim značenjem i sadržajem održivoga gospodarenja šumama, ali i tradicionalne sklonosti hrvatskog šumarstva prirodi bliskim načinima gospodarenja šumama. Pored prebornog i regularnog načina gospodarenja, prikaz načina gospodarenja raznodobnim sastojinama (definiranje normaliteta i planiranje postupaka gospodarenja na razini sastojine i šume), u tom smislu ima posebno značenje za studente, kao i za šumarske stručnjake koji neposredno sudjeluju u planiranju gospodarenja šumama.


Knjiga je namijenjena studentima preddiplomskog studija za lagano i samostalno svladavanje nastavnoga gradiva i uvođenje u područje uređivanja šuma, studentima diplomskog studija, kao i šumarskim stručnjacima s područja uređivanja šuma u sustavu državne uprave i operativnog šumarstva.

 

Format i opseg knjige: B5 tvrdi uvez, XI+322 str., 100 slika i 32 tablice


Poglavlja: Predgovor, Uvod, Nastanak i razvoj uređivanja šuma, Elementi planiranja gospodarenja šumama, Načelo potrajnosti gospodarenja, Određivanje normaliteta šume, Vrijeme kao sastavnica planiranja gospodarenja šumama, Prostor kao sastavnica planiranja gospodarenja šumama, Određivanje sječivog prihoda (etata) – teoretske osnove, Literatura, Kazalo


Izdavač: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013, ISBN 978-953-292-028-4

 

 

NARUDŽBENICA

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije