YouTube
Instagram
Facebook
×

Šumska vegetacija Hrvatske

Jose Vukelić


 

Znanstvena knjiga „Šumska vegetacija Hrvatske“ autora prof. dr. sc. Jose Vukelica obraduje nomenklaturno-sintaksonomsku problematiku, ekološke uvjete i opis stotinjak šumskih asocijacija iz Hrvatske uz sinopticke tablice svih objavljenih snimaka od 1930. godine do danas. Opis se bazira na prikazu izvornog stajališta prvog autora zajednice, usporedbi sa srodnim fitocenozama u Hrvatskoj, jugoistocnoj i srednjoj Europi, uz donošenje vlastitog suda u svjetlu novijih fitocenoloških spoznaja i Medunarodnog kodeksa fitocenološke nomenklature.


Posebno znacajan dio je tablicni i tekstualni prikaz floristickog sastava pojedine asocijacije, isticanje rijetkih, ugroženih i zašticenih vrsta te opis staništa sa stajališta njegova ocuvanja u funkciji nesmetanog razvoja biljnog i životinjskog
svijeta.


Ova knjiga je do sada najpotpunija inventarizacija šumskih zajednica i njihova sastava u Republici Hrvatskoj i omogucava prikaz šumske vegetacije pojedinih zašticenih prirodnih objekata, geobotanickih ili pak zemljopisnih regija. Metodologija obrade omogucava laku usporedbu s dosadašnjim vegetacijskim pregledima, zatim sa šumskogospodarskim osnovama i radovima poznatih europskih fitocenologa.

 

NARUDŽBENICA  (PDF / doc)

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije